Bismillah!.. Elhamdülillah!

Mustafa KÜÇÜKAŞCI Zaman, korkunç daire; ilk ve son nokta nerde? Bazı geriden gelen, yüz bin devir ilerde! (Necip Fazıl) İlk ve son anlar büyük bir önem taşır ve bu ehemmiyete münasip bir değeri hâizdir. İlk ve sonun hükmü bütünü kaplar. İdrakiyle şereflendiğimiz mübârek Ramazan da, bunun açık misâllerindendir. Bu aya, bu büyük kıymeti kazandıran, Kur’ân’ın ilk defa bu kutlu mevsimde […]

Continue reading »

Tahrif Hastalığı

M. Ali EŞMELİ Alışmış, kudurmuştan beterdir. Hele bu alışmışlık, bir de müzmin bir hastalığa dönüşmüşse. Hiç çaresi yok! Onun ömrü, artık bu hastalığın kıskacında geçecektir. Yalnız bu hastalık/ alışmışlık, güzel şeylere karşı olursa ne âlâ! Fakat kötü ve bulanık şeylere dairse tam bir fecaat! Çünkü kötülükler hususunda hastalık derecesindeki alışmışlıklar, insanın hem kendini perişan eder hem de onu çevresine karşı […]

Continue reading »

Gönüllerin Bayramı

Halil GÖKKAYA Bayramlar, bayramlar, bayramlar… Söylenişleri bile ne güzel değil mi ? Belki bu güzellikten dolayı deli sayılanlar kendileri için «Deliye her gün bayram!..» dedirtmişler. Akıllılar için de her gün bayram olamaz mı? Bir düşünelim; her sabah, ölümün kardeşi olan uykudan sağlıcakla uyanmak bir bayram değil midir? Sıhhatimizin yerinde olması bayram sayılmaz mı? Her secde ânı bir bayram ânı olamaz […]

Continue reading »

Kadir Gecesi

Yard. Doç. Dr. Emin IŞIK Gündüzler, iş ve alışveriş için. Dış dünyayla ilgilenme zamanları. Geceler bizimdir, bizim için: Kendi kendimizle ilgilenme anları Geceler bizi yeniler, yeniden kendimize getirir Yorgun bedenler gece dinlenir. Kirlenen zihinler gece temizlenir. Alevlenen öfkeler gece küllenir. Gönül dünyamız gece dillenir. Tefekkür ehli, en ince fikirlere gece yaklaşır. Şair, ilham perileriyle gece kucaklaşır. Bestekâr, en güzel nağmelere […]

Continue reading »

Hayatımız AyrıntılardaGizlidir

Ayla AĞABEGÜM Hayatımız ayrıntılarda gizlidir, küçük dikkatlerimiz farkına varmadan hayatımıza yön verir. Yetişkin olunca düşünmeye başlarız, hayatımızda önemsediğimiz küçük şeyler bize nasıl etki etmiş ve yaşantımızın bir parçası olmuştur. Çevremizde gördüğümüz örnekler, dinlediğimiz kıssalar, okuduklarımız ilmik ilmik hayatımıza girer, rûhumuzla bütünleşir, eğitildiğimiz devrede ailemiz, komşularımız, okulumuz, öğretmenlerimiz önemlidir. Dostlarımdan çocukluk hâtıralarını dinlemek benim için önemlidir, her anlatılanda eğitimin bir parçası […]

Continue reading »

Uyanmak İstemesek de Zorla Uyandırıyorlar

Ömer KAYIR İyi ki Papa konuştu ve kursağında ne varsa döktü. Başta Türkiye olmak üzere İslâm âlemi Papa’nın kursağından dökülenlerden rahatsız. Bütün kabalığına ve inciticiliğine rağmen Papa’nın İslâm’la ilgili gerçek düşüncelerini ortaya dökmesinden memnun olmalıyız. Afganistan ve Irak’a yaptığı harekâtlara dair «Haçlı Savaşı» tanımlamasını Bush’un ağzından ilk duyduğumda da irkilmiş ve: “Eyvahlar olsun!” demiştim ama işin sahibinin yaptığı işe doğru […]

Continue reading »

Papa-Razzi!

Mahmut ALPİR Güzel Türkçemizde bazı kelimeler batıdan, bazı kelimeler ise doğudan kendine yer bulmuş. Ancak bazı kelimelerin kökenini hep merak etmişimdir. Merakımı mazur görmediğim için bunlardan bir kaçını sizlerle paylaşmak istedim. Meselâ: «Paparazzi» kelimesi. Aslı esası nedir bu kelimenin? Kimin nesi? Kimin fesi? Malûmunuz üzere paparazzi, ülkemizde eğlence dünyasının gayr-ı meşrû ilişkilerini araştıran ve bu kirli ilişkiler üzerine yayın yapan, […]

Continue reading »

Bilgi Çağı ve Câhiliye

Mustafa KÜÇÜKAŞCI Öğrenmenin temeli meraktır. Ancak devamı, öğrenilenlerin mes’ûliyetini yüklenmektir. Yoksa kuru bir merak ve heves, insanın taşıyamayacağı yüklerin altında ezilmesi ile son bulur. Bu gerçeğin îzahı olarak şu rivâyet pek mânidardır: Genç bir Müslüman, hanım sahâbîlerden Ümmü Derdâ -radıyallahu anhâ-’ya geldi ve bir çok meseleden sorular sordu. Hazret­ i Ümmü’d-Derdâ ona: “Sorup öğrendiğin şeylerin hepsiyle amel edecek misin?” dedi. […]

Continue reading »

Hasırcızâde’nin Bir Nüktesi ve Düşündürdükleri

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK Yüzakı Dergisi’nin 2006 Ağustos sayısında Gaziantepli şair Hasırcızâde (1802-1888)’den nükteler yazmıştık. Şairin nüktelerinden birini daha sizlere nakletmek istiyoruz. Bu nükteyi, dönemin şiir ve şaire bakışını, tenkit anlayışını ilh. ortaya koyması bakımından önemli bulmaktayız. Önce kıssayı nakledelim: KOKUSUNDAN ANLAMIŞTIM Hasırcızâde’nin İstanbul’da tanıştığı Keçecizâde Fuat Paşa’nın konağında bir akşam, dönemin zürefâsı toplanmıştı. Davetlilerden biri de Hasırcızâde idi. Mecliste […]

Continue reading »

Kendini Bilmezler Dünyasında İlim Kendin Bilmektir!

M. Ali EŞMELİ Bir harâmî İmam-ı Gazâlî’nin yolunu keser ve nesi var nesi yoksa alır, hattâ kitaplarına da el koyar. Gazâlî atılır: –Yahu her şeyimi aldın, tamam. Fakat kitaplarımı ne yapacaksın? Onları bari bırak. Çünkü onlar benim ilim kaynağım, her şeyim. Onlarsız perişan olurum. Harâmînin cevabı ondan beklenmeyecek niteliktedir: –Efendi, senin sadrında olmayan satırdaki bilgilerin ne faydası var? Eğer iş […]

Continue reading »
1 47 48 49 50 51