Sözüm Var!

Mehmet Fatih VARGELOĞLU Sabah hava yağmurluydu… Caddeler, sokaklar ve yollar, yağan rahmetin bereketli kollarına kendilerini bırakmışlardı. Sonbaharın kuru yaprakları üzerindeki damlalar sanki onlara yeni bir hayat sunarcasına ağaçlara ayrı bir güzellik katıyordu. Arabası olmadığı için yürüyerek okula gidiyordu. Eviyle okulu arasındaki yarım saatlik mesafeyi hep muhasebe ederek değerlendirirdi. Yağmurun sonbaharda bile ağaçlara hayat vermesi onu derinden düşündürdü. Acaba ben nasıl […]

Continue reading »

Bir İleri İki Geri

Hadi ÖNAL Hedefleri ve amacı güzel anlamlı ve anlatımlı cümlelerin ötesinde hayata geçirilmemiş sürekli depremlerin, tsunamilerin yaşandığı oynak bir zemindedir Türkiye’de eğitim-öğretim. Meçhullerin beyinlerde oluşturduğu kocaman soru işaretlerinin bulanıklığında bir hengâmedir sürer gider. Gönül isterdi ki iki binli yılların bu ilk adımlarında insanlarımız geleceğe yönelik emin olma duygularını yoğun bir biçimde yaşasınlar, gönüllerinde filizlenen umutlarına gözlerindeki heyecanlar yol göstersin; ama […]

Continue reading »

İdeal Gençliğin Hasletleri

Ali Rıza BUL Batı ülkelerinde yaşlı nüfus artarken genç nüfus azalıyor. Nüfusun, özellikle de dinamik-genç nüfusun bir milletin geleceği için ne kadar ehemmiyetli olduğunu bilen bu ülkeler nüfuslarının artması için seferber oluyorlar. Fakat bir yandan da başta Müslüman ülkeler olmak üzere genç ve kalabalık nüfuslu ülkelerin geleceğini plânlamaktan geri durmuyorlar. Neden? Çünkü geleceğe vâris olacak, bayrağı, emaneti teslim alacak olan […]

Continue reading »

Hâfız Olmak İsteyen Yok mu?

Yard. Doç. Dr. Ali Osman YÜKSEL Öteden beri, Kamer Sûresi’nde tam dört kez tekrâr eden 17, 22, 32 ve 40’ıncı âyetler dikkatimi çeker. Bu âyetlerin meallerine bakıp, dördünün de hemen aynı olduğunu gördükçe; «bu mealleri hazırlayanlar, kaynaklarda bir tıpkılık görmüşler ki bunu meallerine yansıtmışlar» diye düşünüp-dururdum. Oysa mânâ, açıklayacağımız üzere daha zengindir. Üstad Yahyâ Abdurrazzâk Ğavsânî’nin Keyfe Tahfezu’l-Kur’ân el-Kerîm adındaki […]

Continue reading »

31. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız. İlkbahar ve yazdan sonra, kıştan önce son bir bahardır sonbahar… Parlak nevbaharın âdeta tam zıddı olan soluk renkleriyle, dökülen, savrulan yapraklarıyla, içe işleyen bâd-ı hazânıyla, yağmurlarıyla ve belki de en önemlisi kışa doğru giden yolda, «son bir bahar» olmasıyla edebiyatın, fikriyat ve hissiyatın vazgeçilmez mazmunlarından biridir o. Şairler onu nasıl anlatır? Onun renklerinde neler okurlar? Kâinat kitabının bu […]

Continue reading »

Yaklaşan İki Bahar…

Mustafa KÜÇÜKAŞCI Önümüzde iki mevsim var. Biri kamerî takvimimizin, mübarek Ramazan’ı… Diğeri güneş takviminin hazanı… İkisini de özledik. Ramazan’ı, onun rahmet iklimini niçin özlediğimiz belli; fakat hazanın nesini özledik? Cevap hazan kadar hazin: Bu yaz, çorak, bereketsiz… Cihânı inletiyor; Değil bahârı o hattâ hazânı özletiyor! Ramazan ve hazan… Biri ilâhî rahmetin coştuğu mevsim, biri tabiatın bir hüzün manzarası… Zahirde zıt […]

Continue reading »

Yaş Kemale Ererken…

H. Kübra ERGİN Kenarlarından başlayarak kiremit rengine dönüşmeye başlamış yapraklar arasından sarkan, dalların güçlükle taşıdığı olgun salkımlar… Tam bir sonbahar resmi olan bu asmanın karşısındaki bankta oturmuş, sıranın bana gelmesini bekliyorum. Oturduğum bank, Eyüp semtinin, tarihî dokuya uygun, Osmanlı yadigârı bir binasında hizmet veren sağlık ocağının bahçesinde bulunuyor. Bir grup yaşlı hastayla birlikte, bahçenin hemen hemen yarısını kaplayarak çardağa çevirmiş […]

Continue reading »

Kabir Ziyaretinde Ölçüler ve Dua ÖLÜLERE SAYGI VE VEFA

Prof. Dr. Ali AKYÜZ “(Bu ümmetin) iyiler(i) peş peşe, birbiri ardınca geçip giderler. Geriye arpanın kepeği ya da hurmanın çekirdeği gibi ıskartaları kalır. Allah onlara hiçbir değer vermez.”1 “Hıristiyanların Meryem oğlu/İsa’yı abartılı bir şekilde haksızca yüceltip medh ü sena ettiği gibi siz de Ben’i abartıp yüceltmeyiniz. Şüphesiz Ben Allâh’ın bir kuluyum. Öyleyse siz de Bana: «Allâh’ın kulu ve O’nun Rasûlü» […]

Continue reading »

Hazan Düşünceleri

Ayla AĞABEGÜM Sonbahar, edebiyatçılarımıza ilham verirken, bazen bir yok oluşun hüznünü yaşatır, bazen de renk cümbüşü içinde yeni heyecanlar verir. Allâh’a varışın sırrını anlatır. Sessizliğin içinde rüzgârın savurduğu yaprakların hışırtısını dinlerken içinizdeki ses susmayı, konuşmamayı, yazmamayı sadece sessizliğin sesini dinlemeyi fısıldarken, bir başka ses denizler gibi coşarak anlatmanızı öğütler. Bir sonbahar mevsiminde edebiyat bahçesinde gezinelim, bakalım kimler neler söylemiş… Mehmet […]

Continue reading »

30. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Ağustos ayı, tarihimizde bir zaferler geçidi. Her yönüyle bereketli bu ay; Malazgirt’ten, I. Kosova, Mohaç, Çaldıran, Mercidabık, Anafartalar ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi’ne kadar nice zaferlere; Mora, Girit, Magosa, Revan gibi nice fetihlere sahne olmuş… Bu zaferleri kılıçlar ve kılıç gibi zekâlar tarihe geçirirken, edebiyat ve sanatla bilenmiş kalemler de onları zafer-nâmelerle hâfızalara nakşettiler. Bugün zaferlerimizi ve o zaferlerle […]

Continue reading »
1 83 84 85 86 87 90