Zaman mı Suçlu, İnsan mı?

Muhammed Ali EŞMELİ İnsanın gözü hep dışarıya baktığı için her zaman dıştakiler suçlu olmuştur. Öyle ki suçlanacak kimse bulunmadığı takdirde bu defa hayalî suçlu şablonları oluşturulmuştur. Bu şablonların en başında da «zaman» mefhumu yer alır. Temel idama mahkûm olmuş. Sormuşlar: “–Son arzun nedir?” Demiş ki: “–Ha bu bana ders olsun!” Bu akıllanmanın tabiî hiçbir kıymet-i harbiyyesi yok. Çünkü ecel sehpasında, […]

22. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Bize ait güzel insanlar, güzellikler ve hakikatler; hâfızalarımızda, dimağlarımızda ve gönüllerimizde var oldukça milletler arenasında varlığımızı sürdürmemiz mümkün olur. Eğer onlar, o keyfiyetler ve o değerler sadece kitaplarda ve satırlarda kalırsa, onların ilim, irfan ve medeniyet cennetlerine nail olamayız. Çünkü ancak onları iç dünyalarında her daim yaşatabilenler dış dünyada da diri kalabilirler. Dolayısıyla onları, unutma ya da sırt […]

Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ ile mülâkat…

RÖPORTAJ “Mesnevî, Aşk-ı Mevlânâ’da Yananlara Konuşur.” Mevlânâ’dan Günümüze Mesnevî Bir eseri ölümsüz kılacak olan şey; ölümsüzlük noktasını yakalamasıdır. Ölümsüzlük noktası rûhâniyettedir. Çünkü rûhun kaynağı ölümsüzdür. Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ ile mülâkat… Yüzakı: Hocam, Mevlânâ’dan günümüze Mesnevî, yazıldığı günkü kadar canlı, engin ve gündemde. Malûmunuz kaleme alınan eserler, ya tâlihi yaver gider de kitlelere mâl olur, ya da kendi muhtevâ […]

21. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Milletleri ve vatanları oluşturan ve yaşatan birtakım temel ve hayatî unsurlar vardır. Bunlar zedelendiği ve yok edildiği vakit, toplumların ve ülkelerin geleceği, bin bir tehlikenin girdabında boğulur. Bu unsurlar, özetle bizleri biz yapan tarihî, millî ve dinî değerler manzumesidir. Bunlara sık sık temas edilse de Nasrettin Hoca’nın fıkrasında anlatıldığı gibi bindiği dalı kesen düşüncesizler ve ahmaklar yüzünden varlık […]

Doç. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER ile mülâkat…

RÖPORTAJ “Îsî-demî hodâ be-firistâd u bergirift” İslâmî Edebiyatta Hazret-i İsa Etrafında Oluşan Mazmunlar Bâd-ı Îsâ, bâd-ı Îsevî, bâd-ı Mesîh, bâd-ı Mesîhâ, dem, dem-i ihyâ, dem-i Îsâ, dem-i Îsâ-yı Meryem, dem-i Îsevî, dem-i Mesîh, dem-i Mesîhâ, nefes-i Îsevî, nefes-i Mesîh-i Meryem, enfâs-ı Îsâ… Bütün bu terkipler, Hazret-i Îsa’nın ölüleri diriltmesine ve hastaları iyileştirmesine işaret etmektedir. Doç. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER ile mülâkat… […]

Prof. Dr. Mustafa UZUN ile mülâkat…

RÖPORTAJ “Gökyüzünde İsa ile Çağırayım Mevlâm Seni” Hıristiyanlardan Daha Çok Seviyoruz: Edebiyatımızda Hazret-i İsa Türk edebiyatı için İslâm dini, mühim bir beslenme kaynağıdır. Bu bakımdan Hazret-i İsa da diğer peygamberler de haklarındaki malûmatın çokluğuna ve özelliklerine göre yazılı metinlerimizde oldukça geniş bir şekilde ele alınmışlardır. Prof. Dr. Mustafa UZUN ile mülâkat… Yüzakı: Efendim, gayr-ı müslimler zaman zaman Hazret-i Peygamber ve […]

RÖPORTAJ – Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Mülâkat…

İnsanoğlunun kurtuluş ve huzuruna cennet mührü İslâm Gerçeği Yüzakı: Efendim, bugün mühim meselelerden biri de İslâm’ı doğru bir şekilde öğrenmek ve anlamak. Çünkü bilen-bilmeyen herkes konuşuyor. Neticede eğer insanların bilgilerinde boşluk varsa başkaları kendilerince o boşlukları doğru-yanlış ne varsa dolduruveriyor. Bu sebeple Yüzakı Dergisi olarak Ramazân-ı Şerîf atmosferinde bu meseleyi de ele almak istedik. Mevzu ile alâkalı olarak neler söylemek […]

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK ile mülâkat…

RÖPORTAJ “Sâye Saldı Ehl-i Îman Üstüne” Edebiyat Âyînesinde Ramazân-ı Şerîf Nihat ÖZTOPRAK Kimdir? 1960 yılında Samsun’un Vezirkopru ilcesinde doğdu. 1972’de ilkokulu ve 1975’te ortaokulu doğum yeri Vezirkopru’de, 1978’te liseyi Boyabat’ta, 1982’de universiteyi İstanbul’da Marmara Universitesi’nde bitirdi. Aynı universitenin Sosyal Bilimler Enstitusu Eski Turk Edebiyatı Ana Bilim Dalında Prof. Dr. Amil CELEBİOĞLU’nun danışmanlığında hazırladığı ≪Hayreti Divanında Bitkiler≫ adlı tez ile 1986’da […]

DİNLER ARASI BAZI GERÇEKLER

Yazar: Prof. Dr. Ali AKYÜZ Yahudilerle müslümanlar arasında cereyan edecek bir savaşın serüveni ile ilgili hadis: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ : يَا مُسْلِمُ ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي ، فَاقْتُلْهُ Abdullah bin Ömer’den rivâyet edildiğine göre Hazret-i Peygamber şöyle buyurmuştur: […]

19. Sayı Takdim

Kıymetli okuyucularımız, Dünyada, bugün öyle hâdiseler yaşanıyor ki insanın kanı donuyor. Yeni doğmuş, hattâ henüz doğmamış bebeklerin bile paramparça edildiği bir yüzyıl karşısında en konuşkan diller bile tutuluyor. Haberlerde gördüklerimiz kadarına dahî gözlerin bakabilmesi mümkün değil. Feryâtlar ayyukta. Mazlumların feryâdı… Susturan ve konuşturan feryâtlar… Akıl almaz insanlık fâciaları… Kendini bilmezlerin sebep olduğu acı gerçekler… Görülen o ki, bilgi ve teknikte […]

1 82 83 84 85