Patlama Kültürü

H.KÜBRA ERGİN Her medeniyetin bir kâinat tasavvuru vardır ve bu tasavvur ekseriyetle o medeniyetin insan hakkındaki görüş, kanaat veya inancıyla irtibatlıdır. Kâinata «gayelilik» prensibi açısından bakan bir kültür, her varlığın gayeye uygun olarak şekillendirildiği ve düzenlendiğini benimsemekte güçlük çekmez. Bu sebeple öncelikle varlıktaki düzen ve hikmete dikkat eder; yaratılan her şeydeki sanatı ve ahengi görür; her nimeti rahmet ve cömertlik […]

Continue reading »

Farklı Boyutlarıyla İsraf

ASIM UÇAROK İsraf, en temel mânâsıyla yazık etmek demektir. Eşya, para, zaman, emek, insan… Değer taşıyan müşahhas-mücerret her şeyde israf söz konusu olabilir. Bu değerli şeylerin, insaf ehline: «Yazık oldu!» dedirtecek şekilde sarfına israf diyebiliriz. Diğer yandan israf, aşırılık sergilemek, mûtedil olmamak demektir. Meselâ kirlenmiş bir eşya bir kere sudan geçirmekle zaruret hâlinde yetecek şekilde temizleniyor; üç kez yıkamakla mükemmel […]

Continue reading »

27. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız Hayatın telâş ve çalkantıları, hiç bitmez. Meseleler, problemler, sıkıntılar ardı ardına sökün eder. Ömürler, bazen fırtınalara da dönüşen böyle gerçekler içinde savrulur durur. Neticede kimileri, titrek bir mum gibi sönüp gider, kimileri elektriksiz bir lâmba kesilir. Kimileri de her şeye rağmen güneş misâli, bir parıltı elde eder ki, sonsuza dek ışık saçar. Sönen ve kesilenler, kendilerini inşa ederken […]

Continue reading »

Röportaj – Fetih Medeniyetinin Lisanı DÜNYA DİLİ TÜRKÇE

Kemal YAVUZ Kimdir? 1947 tarihinde Konya-Küçükkarapınar’da doğdu. Adiller İlkokulu’nu, Ermenek Ortaokulu’nu ve Konya Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1971’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’ne Osmanlıca asistanı olarak tayin edildi. 1977’de doktor unvanını aldı. 1978’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde asistan oldu. Yabancı dilini geliştirmek üzere 1981-1982 yılında Fransa’ya gitti. […]

Continue reading »

Şehzade Mehmed Nasıl Sultan Fatih Oldu?

ALİ RIZA BUL Osmanlı devletinde şehzadeler, yüklenecekleri büyük vazifeye göre çok ciddî ve îtinalı bir terbiye ile yetiştirilmekteydiler. Şehzadelerin yetiştirilmesinde umumî ilkeleri koyarak bu terbiyeyi sistemleştiren Osmanlı sultanı, İkinci Murad oldu. Bu ileri fikirli padişah, şehzadelerin zihnî ve rûhî eğitimine büyük titizlik göstererek kendinden sonra gelen idarecilere geniş ufuk açmıştır. Bu minvalde, oğlu şehzade Mehmed’i, çok küçük yaşlarda ilim ve […]

Continue reading »

Kurtuba’nın Acısını İstanbul Unutturdu

DOÇ. DR. AHMET KAVAS Müslümanlar; dinlerini Arap Yarımadası’nın tamamında kısa zamanda yaydıktan sonra buranın dışındaki coğrafyalarda da yeni fetih hareketlerindeki başarılarıyla coşkunluklarının zirvesine çıktılar. Artık Akdeniz havzası, Kafkaslar, Orta Asya, Hint alt kıtası ve Afrika sahilleri toplumlarından milyonlarca insan İslâm ile müşerref olmuştu. Öyle ki Hazret-i Muhammed’e ilk vahyin gelişinin yüzüncü yılında Avrupa’nın en batısında yer alan Güney İspanya bile […]

Continue reading »

26. Sayı Takdim

Nisan, bereketli yağmurların, yerde-gökte yeni bir canlılığın mevsimi. Bahar iklimi. Bu mevsim ve iklimde on beş asır önce lâtif bir tecellî ile gerçekleşen Kutlu Doğum (Mevlid Kandili), içinde bulunduğumuz yıllarda da yine baharda seyrediyor. Âdeta bütün varlık, o demlerde olduğu gibi şimdi de her yıl bir bahar neşesi içerisinde Peygamber Efendimiz’e «merhabâ» diyor. Belli ki yaratılmışların sebebi olan Hazret-i Muhammed […]

Continue reading »

RÖPORTAJ – İLHAN ARMUTÇUOĞLU

NEBEVİ AŞKIN EDEBİ TERENNÜMLERİ Yüzakı: Muhterem hocam, bu sayımızda Nisan ayına mühür vuran «kutlu doğum» münasebetiyle dosya konusu olarak Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ve şiir mevzuunu ele almayı düşündük. Sizin Peygamber -aleyhisselâm-’ın şiir dünyası ile yakın alâkanız dolayısıyla bu hususu sizinle konuşmak istedik. İlk olarak O’nun şiire bakışından bahsedebilir miyiz? O’na göre şiir nasıl bir noktada bulunmaktadır? İlhan […]

Continue reading »

1375 YIL SONRA PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ YENİDEN DÜŞÜNMEK

DR. ABDULLAH HİKMET ATAN Ebû Musa el-Eş’arî’den -radıyallâhu anh- rivayet edilen bir hadiste Sevgili Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: “Allâh’ın benimle göndermiş olduğu hidâyet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır: Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir: Allah […]

Continue reading »

EY FAHRİ ALEM MERHABA

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ey ezelden câna cânan merhabâ, Tâ ebed, ey derde derman merhabâ! Ey Rauf kul, ey Rahim kul, merhabâ Ey Şefik kul, ey Kerim kul merhabâ! Ey nübüvvet tâcı hâtem, merhabâ, Özde ey Allâh’a mahrem, merhabâ! Mühr-i İslâm ey Süreyyâ, merhabâ, Halka ey şefkatte deryâ, merhabâ! Kalbi, ey Kur’an’da Yâsin, merhabâ, Gönlü, ey gülden de Muhsin, merhabâ! […]

Continue reading »
1 84 85 86 87 88 89