Bağışıklık Sistemimiz -4- PAKETLİ ZEHİRLER

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com   GIDÂ KATKI MADDELERİ Bağışıklık sistemimize zarar veren âmiller üzerine yazmaya devam ediyoruz. Nisan ayında on bir ayın sultanı Ramazân-ı şerifi idrâk edeceğiz. Rabbim maddî ve mânevî şifâya vesile eylesin. İçinde bulunduğumuz mevsim, oruç mevsimi olunca bu ay gıdâlarda kullanılan bazı katkı maddelerinin menfî tesirlerinden bahsetmeye çalışacağız. Sanayileşmenin hızla artmasıyla birlikte gıdâ endüstrisi de yeni […]

Continue reading »

Bağışıklık Sistemimiz -3- AKILLI AMA SIHHATLİ Mİ?

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com Bütün mikroplara ve birçok hastalığa karşı en tesirli müdafaa elemanımız olan bağışıklık sistemimize zarar veren âmilleri yazmaya devam ediyoruz. Bu ay radyasyondan bahsetmek istiyoruz. Tabiî ki bahsetmek istediğimiz Çernobil fâciası gibi nükleer kazalar sonrası veya atom bombası gibi bütün beldeyi yok edici yüksek şiddetli maruziyetler değil. Bu maruziyetler çok yoğun oldukları için, kısa zaman içinde […]

Continue reading »

Bağışıklık Sistemimiz -1- GÜNEŞ: HEM TEHLİKE HEM İHTİYAÇ

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com Koronavirüs pandemisinin hâlen devam ettiği günümüzde, en önemli gündemlerimizden birisi de bağışıklık sistemimizi güçlendirme yolları olmaktadır. Cenâb-ı Hak; eğer doğuştan gelen bir hastalığımız yok ise, -neredeyse- hepimize gayet güçlü bir bağışıklık sistemi nimeti bahşetmiştir. Aslında onu güçlendirmekten ziyade; onu muzır / zarar verici şeylerden muhafaza edip, akabinde de bahsedeceğimiz bazı durumlara dikkat edebilirsek, gayet güçlü […]

Continue reading »

PANDEMİ VAR fakat PANİK YOK!..

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com Çin’de başlayan Covid-19 salgını artık bir «pandemi» hâlini aldı. Pandemi «kıtalararası salgın» demek ve bu virüs bütün dünya için bir tehdit. Resmî rakamlara göre 1,5 milyar nüfusa sahip Çin’de 80 bin küsur vak‘a görülürken 3.000 küsur kişi hayatını kaybetti. Yani Çin’de yaklaşık % 3.75’lik bir ölüm oranı görülmekte. Ancak en çok ölüm sayısı görülen İtalya’nın […]

Continue reading »