GÖZYAŞI…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Kapkaradır satırları, Gözyaşı dökmeyenlerin… Kupkurudur sadırları, Gözyaşı dökmeyenlerin… Gafletedir seferleri, Uykudadır seherleri, Sönmez ateşte yerleri, Gözyaşı dökmeyenlerin… Her cürüm üflüyor zifir, Yüzleri kaplamaz mı kir?!. Söyle nasıl temizlenir? Gözyaşı dökmeyenlerin… Secdede baş, kalem gibi, Affa dilekçe kâtibi, Yok gibidir mürekkebi, Gözyaşı dökmeyenlerin… Damlamıyorsa yağları, Söndü gönül çerağları, Hiç yeşerir mi bağları, Gözyaşı dökmeyenlerin? Anlamıyorsa […]

Continue reading »

NURLU SECCÂDE VE MÎRAC

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Kimde nûr olmuşsa şâyet alnının seccâdesi, Şüphesiz mîrâc olur her lâhza vuslat secdesi. Söyle Seyrî, böyle bir mîrâca her kim baş koyar, Arş-ı Âlâ’dan gelir; «Allâh’a yaklaş!» müjdesi… vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

KIBRIS’TA…

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com -«Kırklar»ın mânevî huzûrunda- Koynunda «Kırklar»la Kıbrıs Adası, Burda mücâhidler, erenler vardır… Dünyaya İslâm’ı yayma sevdası, Uğrunda canını verenler vardır… Ömre düstur etmiş tevhid sözünü, Gazâ meydanında buldum izini, Allah Rasûlü’nün nurlu yüzünü, Dünya gözü ile görenler vardır… Hakk’ın Habîbi’nin gördüğü rüya, Ordular gidiyor; süvari, yaya, Mücâhid bir gemi, iniyor suya, O kutlu kervana girenler vardır… […]

Continue reading »

GARİP CÂNIN VAHDETİ BU!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gelen gider, giden kalır; Bir hilkatin hikmeti bu!.. Varlığı gör, her an olur; Hakk’ın eşsiz kudreti bu!.. Bürün Gül’ün hırkasına; Dal bu tevhid deryâsına!.. Bak Yûsuf’un yakasına; Bir iffetin devleti bu!.. Oku, şerh et, çöz özünü; Gör bu seyrin içyüzünü!.. Dört kapıya sal izini; Yedi nefsin nusreti bu!.. Damıt sözün ilhamını; Gör o kulluk makamını!.. […]

Continue reading »

KANATLANIR YÜREĞİM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Yoluma biteviye ışık saçan Sen oldun, Gökkuşağı renklerle çiçek açan Sen oldun… Kanatlanır yüreğim sayende kutlu Rasûl, Ezel, ebed yolunda konup göçen Sen oldun. Çağı «asr-ı saâdet» demine çağırırsın, Beşerin sürûruna kucak açan Sen oldun. Bürünüp tevâzûya; «Ümmetim!» dedin daim, «Emr-i bi’l-mâruf» ile hayrı seçen Sen oldun. Efsunlu gecelerin derûnî bir vaktinde, Görmem için […]

Continue reading »

52 Yıl Sonra Trabzon’daki Ayasofya’da İLK CUMA NAMAZI…

YAZAR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com Bir zamanlar utanarak biletle girdiğim Trabzon’daki Ayasofya’ya bugün (5 Temmuz 2013 Cuma) abdestle girecek olmanın heyecanıyla yüreğim bir kuş gibi pır pır ediyor. Zira bugünlerde, hayalimizin bile erişemediği noktalarda doyumsuz hakikatler yaşıyoruz. Öğle güneşinin tepeden gülümsediği demlerde Ayasofya’nın avlusuna vardığımda «iğne atsan yere düşmez» denen durumla karşılaşınca keyfim ikiye katlanıyor. Dostların çoğu saflardaki yerini […]

Continue reading »

NAMAZ

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Şüphesiz namazdır dînin direği, İbâdetin şâhı, pîridir namaz. Boynumuza borçtur îman gereği, İslâm’da beş şartın biridir namaz. Mü’minler namazla tadar mîrâcı, Huzûra kabulde yoktur aracı, Namaz gözün nuru, gönlün sirâcı, Hak ile mülâkat yeridir namaz. Rabbe yakınlığın zirvesi secde, Rûhumuz secdeyle erişir vecde, Ehl-i secdeyedir sayısız müjde, Kulluğun âhenkli şi‘ridir namaz. Aksa kapımızdan billûr […]

Continue reading »

Geceleri Çok Uyuma! BU DÜNYA SANA DA KALMAZ!

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Gençliğinde ibâdet edip, son-ra ibâdeti terk eden bir adam; bir gün aynaya baktı. Saçında, sakalında beyaz kıllar gördü; “–Eyvah, ben ne yaptım?” dedi. «Acaba, Allâh’a dönsem Rabbim beni affeder mi?» diye düşündü. «Ömrümü, Allah Teâlâ’ya isyanla geçirdim. Ne yapacağım?..» diye düşündüğü sırada; Allah Teâlâ onun gönlüne ilham ederek şöyle hitap etti: “–Ey kulum! Sen Ben’i severdin, […]

Continue reading »

MÜ’MİNİN NÛRU

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Allah’tır göklerin ve yerin nûru, O Nur Rab’dan gelir nûru mü’minin, Nûrunun şiddeti gizler zuhûru, Bin hicabdan gelir nûru mü’minin. En evvel nûrunu halk eyledi Rab, Habîbi’ni kıldı nur saçan mehtab, O nûru taşıdı dünyaya ashab, O mehtabdan gelir nûru mü’minin. Başından sonuna Kur’ân bir nurdur, Her an önümüzde duran bir nurdur, Işığı çağlara […]

Continue reading »

EY AYASOFYA’M!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Semâya yelken açan hür limânısın fethin, Yegâne müjdeye mazhar, lisânısın fethin! Bu şehri aldığı gün Fâtih’in sadâsı dedi: Vatanda ey Ayasofya’m, ezânısın fethin! Görüp de Kâbe’yi tekbîr alan o dil, dedi ki: Namaz namaz, ebediyyen nişânısın fethin! Bu can misâli bizimsin, o denli ey mâbed, Bizimle haşre kadar hak beyânısın fethin! Mübin zaferle yürekten […]

Continue reading »
1 3 4 5 6