GÖZYAŞI…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Kapkaradır satırları,
Gözyaşı dökmeyenlerin…
Kupkurudur sadırları,
Gözyaşı dökmeyenlerin…

Gafletedir seferleri,
Uykudadır seherleri,
Sönmez ateşte yerleri,
Gözyaşı dökmeyenlerin…

Her cürüm üflüyor zifir,
Yüzleri kaplamaz mı kir?!.
Söyle nasıl temizlenir?
Gözyaşı dökmeyenlerin…

Secdede baş, kalem gibi,
Affa dilekçe kâtibi,
Yok gibidir mürekkebi,
Gözyaşı dökmeyenlerin…

Damlamıyorsa yağları,
Söndü gönül çerağları,
Hiç yeşerir mi bağları,
Gözyaşı dökmeyenlerin?

Anlamıyorsa söz niye?
Ağlamıyorsa göz niye?
Hâlini sor şu Tâli’ye;
Gözyaşı dökmeyenlerin…

19 Mart 2014 Aziz Mahmud Hüdâyî Camii-Toygar Hamza

vezni: müfteilün / mefâilün