NURLU SECCÂDE VE MÎRAC

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Kimde nûr olmuşsa şâyet alnının seccâdesi,
Şüphesiz mîrâc olur her lâhza vuslat secdesi.
Söyle Seyrî, böyle bir mîrâca her kim baş koyar,
Arş-ı Âlâ’dan gelir; «Allâh’a yaklaş!» müjdesi…

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün