NAMAZ

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Şüphesiz namazdır dînin direği,
İbâdetin şâhı, pîridir namaz.
Boynumuza borçtur îman gereği,
İslâm’da beş şartın biridir namaz.

Mü’minler namazla tadar mîrâcı,
Huzûra kabulde yoktur aracı,
Namaz gözün nuru, gönlün sirâcı,
Hak ile mülâkat yeridir namaz.

Rabbe yakınlığın zirvesi secde,
Rûhumuz secdeyle erişir vecde,
Ehl-i secdeyedir sayısız müjde,
Kulluğun âhenkli şi‘ridir namaz.

Aksa kapımızdan billûr bir nehir,
Beş kere yıkansak kalır mı hiç kir?
Tekbir ile teşbih, duâ ve zikir,
Cümle günahları eritir namaz.

Bedenle birlikte kalp de kılmalı,
Rükûu, secdesi düzgün olmalı,
Fahşâdan, münkerden çekip almalı,
Kâmil mü’minliğin sırrıdır namaz.

Hak’tan bize yardım namazla gelir.
Duâlar onunla Arş’a yükselir,
Kalpler temizlenir, ruhlar yücelir,
Zor anda mü’minin yâridir namaz.

Mevlâ hakkımızda verirken karar,
Hesap günü önce namazdan sorar,
Cennet kapısına odur anahtar,
Cennete girişin mihridir namaz,

Kabrinde mü’minin başında durur,
Münker ve Nekir’i orda durdurur,
Kabri aydınlatıp nurla doldurur,
Nöbette koruma eridir namaz.

Ağır gelir şahsa huşûu yoksa,
Nifak kokar hâli tembelce kalksa,
Dînini yıkar kim, namazı yıksa,
Sâdık mü’minlerin kârıdır namaz.

Bir mü’min kat‘iyyen olmaz namazsız,
Îman selâmette kalmaz namazsız,
Kulluk kemâlini bulmaz namazsız,
Kalbimizde îman mührüdür namaz.

Habib gibi mahbub olmak istersen,
Ümmetlikten nasip almak istersen,
Müslüman olarak ölmek istersen,
Habîbin gözünün nûrudur namaz.