GÖZYAŞLARI

ŞAİR : Osman ALTAŞ Sevgi ver kalbime, açılsın yollar, Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni… Sevgi ver kalbimde, yeşersin güller, Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni… Gaflet belâsından, ilham gelmiyor, Gönül yarasından, yüzüm gülmüyor, Sevgisiz olmuyor, Sen’siz olmuyor, Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni… Habîb-i Zî-Şân’ın, tuttur elinden, Sana vâsıl eyle, Kur’ân yolundan, Sen râzı ol yeter, garip kulundan, Yâ […]

Continue reading »

«Rahmet» İster «Gül»ün Sen’in!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Bir aşk saldın kor bağrıma; «Himmet» ister kulun Sen’in!.. Sabır bastım kalp ağrıma; «Haslet» ister yolun Sen’in!.. Secdede mi yedi eflâk? Niyaz eyler su, od, toprak!.. Çağladıkça deryâ, ırmak; «Kudret» ister selin Sen’in!.. Yâ Rab açtım, ben de kitap; Bende iz‘ân, erkân, âdâp!.. Söz peteğim ince hesap; «Hikmet» ister balın Sen’in!.. Elest’ten mi gelir bu […]

Continue reading »

PERÇEM

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Bazı delikanlılarda sık sık görmeye başladım. Yeni saç modası: Alnın üzerinde, ucu yukarı doğru sivriltilmiş, uzun, yoğun bir saç yığını… Alnın üstündeki saçlara çeşitli isimler verilmiş. Kâkül, perçem ve nâsıye. «Nâsıye», bir Kur’ân mefhumu… Peygamberimiz’i namazında rahatsız eden Ebû Cehl’i, Cenâb-ı Hak; onun perçemiyle, nâsıyesiyle anarak tehdit eder: “Hayır!.. Andolsun eğer (küfründen, kulumuza tasallutundan […]

Continue reading »

Secde

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bahş-ı Mevlâ; yaratılmış bu alın secde için… Kapanın secdeye Hak lutfu bu kevserden için… Düşünürsün niye dümdüz uzanır hâlde diye… Yaratılmış bu cihan mü’mine seccâde diye… Secde hâlinde durur bak, ana rahminde cenin… Bir ömür secdeye râm olmalı rûhun, bedenin! Secdedir nefsi yenip burnunu sürtmek, kabre, Secdedir rûhun için Arş’a yönelmiş ibre… Secdedir sıhhate […]

Continue reading »

KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Ayasofya öyle mahzun, ulu kubbeler duâsız, Seneler süren bu hasretle, minâreler ezansız. Bize zor gelen tecellî daha çok sürer mi yâ Rab? Göğe yükselen niyazlar gibi secdeler mekânsız. vezni: mütefâilün / feûlün – mütefâilün / feûlün

Continue reading »

BEYİTLER

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Tevhid Doğsam, ölsem kulağım o lâhûtî sestedir. Tevhid; gönül güftesi, dilimdeki bestedir… Sebep-Netice Yalandan vazgeçmiyor, iftiradan bıkmıyor… Mastar eğri olunca, astar doğru çıkmıyor!.. Nefsin Gıdası Meylettikçe dünyada, cümle beşer boşuna, İsyânı iş edindik, gitti nefsin hoşuna!.. Kimedir, Kime? Kimedir bir günde beş vakit davet?.. Kimedir muhabbet, kime adâvet?.. Dert ve Devâ Devâsız dertlerin dermanı dindir. […]

Continue reading »

ÇAĞLAYANLARA DÖNELİM!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) İnsâna secde etmeyen iblîsi kovdu Hak, Her bir melek eğildi o ân, erdi şanlara… Bizler bu zirveden niye düştük şu yerlere? Tekrâr o Arş için dönelim çağlayanlara!.. vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

Continue reading »

KADİR GECESİ’NDE

ŞAİR : Yaşar TAŞKESEN yasartaskesen_50@hotmail.com Rahmet deryâsına battım, Yundum Kadir Gecesi’nde. Secdeyi hayli uzattım, Yandım Kadir Gecesi’nde. Ey insan Hâlik’ı birle! Zarar edersin kibirle, Rahmân’ı kalbî zikirle, Andım Kadir Gecesi’nde. Selâm ettim feleklere, Nur kokulu dileklere, Yüreğimi meleklere, Sundum Kadir Gecesi’nde. Rahmân’ın kudret eline, Gecelerin özeline, Rahmetin en güzeline, Bandım Kadir Gecesi’nde. Dilim kalmadı duâdan, Gözler kamaştı şuâdan, Bin bir […]

Continue reading »

Tablo Hâlinde Hususiyetleriyle; HAS KULLAR

YAZAR : Sami GÖKSÜN Cenâb-ı Hak; Kur’ân-ı Kerim’de mü’min kullarını uyarmak için, zaman zaman çeşitli sûrelerde tablolar hâlinde hakikatleri açıklamaktadır. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de yine bu hakikatleri belirtmek için maddeler hâlinde hadîs-i şerifleri bir tablo gibi önümüze koymaktadır. Önce Kur’ân-ı Kerim’den birkaç tabloyu sizlere arz etmek istiyorum. Yüce Rabbimiz cennetlere namzet kullarının vasıflarını, el-Mü’minûn Sûresi’nin başında şöyle […]

Continue reading »

NAMAZ ERKÂNI

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Açılır önünde cennet kapısı, Tekbirle namaza girdiğin zaman, Dünya dertlerinin biter hepisi, Meskenet çemberin yardığın zaman… Kabul edilirsin ulu dîvâna, Hâlin arz edersin yüce Rahmân’a Gör nice ihsanlar verilir sana, Huşuyla kıyamda durduğun zaman… Olgun başak gibi durur hâllerin, Hakkın kelâmını okur dillerin, Gönül dergâhında açar güllerin, Mânâsına fikir yorduğun zaman… Rabbin azameti ikrâr olunur, […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 6