GARİP CÂNIN VAHDETİ BU!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gelen gider, giden kalır;
Bir hilkatin hikmeti bu!..
Varlığı gör, her an olur;
Hakk’ın eşsiz kudreti bu!..

Bürün Gül’ün hırkasına;
Dal bu tevhid deryâsına!..
Bak Yûsuf’un yakasına;
Bir iffetin devleti bu!..

Oku, şerh et, çöz özünü;
Gör bu seyrin içyüzünü!..
Dört kapıya sal izini;
Yedi nefsin nusreti bu!..

Damıt sözün ilhamını;
Gör o kulluk makamını!..
Aç, al Gül’ün ikrâmını;
Rabbin hadsiz nimeti bu!..

Duy, ne diyor bu itaat,
Bu hoşgörü, bu kanaat?..
Gül bağından eyle hasat;
Sonsuz ömrün serveti bu!..

Gönül, hoş tut her bir sesi;
Dost’a bağla nur nefesi!..
Gel secdede gör hevesi;
Garip cânın vahdeti bu!..

4 Mart 2014, Ankara