KIBRIS’TA…

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

-«Kırklar»ın mânevî huzûrunda-

Koynunda «Kırklar»la Kıbrıs Adası,
Burda mücâhidler, erenler vardır…
Dünyaya İslâm’ı yayma sevdası,
Uğrunda canını verenler vardır…

Ömre düstur etmiş tevhid sözünü,
Gazâ meydanında buldum izini,
Allah Rasûlü’nün nurlu yüzünü,
Dünya gözü ile görenler vardır…

Hakk’ın Habîbi’nin gördüğü rüya,
Ordular gidiyor; süvari, yaya,
Mücâhid bir gemi, iniyor suya,
O kutlu kervana girenler vardır…

Ümmü Haram seksen altı yaşında,
Şehâdet aşkıyla cihad peşinde,
Yaralı askerin yanı başında,
Su verip yarasın saranlar vardır…

Fetih gayretiyle kuş olup uçmuş,
Denizleri aşıp beldeler geçmiş,
Burada şehâdet şerbetin içmiş,
Vuslat goncasını derenler vardır…

Yüce Peygamber’in kutlu çığrında,
Terk-i dünya edip O’nun uğrunda,
Şehid olup şu toprağın bağrında,
Yüzyıllarca sağlam duranlar vardır…

Bilsen bu toprakta kimler yatıyor,
Vatanın yüreği burda atıyor,
Sanki biz uyurken nöbet tutuyor,
Geceden şafağı soranlar vardır…

Toprağın altında binlerce şehit,
Bu aziz mekânlar rahmetle muhit,
Dalgalanan bayrak, ezanlar şahit,
Aşk ile secdeye varanlar vardır…

Larnaka’da Hala Sultan yad elde,
Ömer, dostlarıyla Girne sahilde,
Nice adsızlara yurt olan belde,
Teni toprağına karanlar vardır…

Kul Hakkı der: Biz de nöbete geldik,
Emâneti candan kıymetli bildik,
Sınırda «Kırklar»a misafir olduk,
Dergâhta; kardeşler, yâranlar vardır…