EY AYASOFYA’M!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Semâya yelken açan hür limânısın fethin,
Yegâne müjdeye mazhar, lisânısın fethin!

Bu şehri aldığı gün Fâtih’in sadâsı dedi:
Vatanda ey Ayasofya’m, ezânısın fethin!

Görüp de Kâbe’yi tekbîr alan o dil, dedi ki:
Namaz namaz, ebediyyen nişânısın fethin!

Bu can misâli bizimsin, o denli ey mâbed,
Bizimle haşre kadar hak beyânısın fethin!

Mübin zaferle yürekten gönül gönül açılıp,
Hudâ için ne güzel armağânısın fethin!

Ne mutlu ey Ayasofya’m, başımda tâcımsın,
Bahâr-ı devlete taht, erguvânısın fethin!

Şu bağrı cennet eden hüsn-i hatlar altında,
Cemâat olduğumuz öz mekânısın fethin!

Bu özden aykırı her hâle şanlı Fâtih’inin,
Belâ ve lâneti var, çünkü cânısın fethin!

Ne tatlı sen ile Kur’an, salât, selâm, tekbir,
Büyük hidâyete has, mehterânısın fethin!

Şeref bu, ey Ayasofya’m, kıyam ve secde ile,
Ne muhteşem ve mübârek cihânısın fethin!

Görür cihân ile Seyrî de, her vakit, yeniden,
Ezan mühürlü minârenle, şânısın fethin!..

Nisan 2013 SULTANTEPE / ÜSKÜDAR

vezni: mefâîlün / feilâtün / mefâîlün / feilün
(fa’lün)