KANATLANIR YÜREĞİM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Yoluma biteviye ışık saçan Sen oldun,
Gökkuşağı renklerle çiçek açan Sen oldun…

Kanatlanır yüreğim sayende kutlu Rasûl,
Ezel, ebed yolunda konup göçen Sen oldun.

Çağı «asr-ı saâdet» demine çağırırsın,
Beşerin sürûruna kucak açan Sen oldun.

Bürünüp tevâzûya; «Ümmetim!» dedin daim,
«Emr-i bi’l-mâruf» ile hayrı seçen Sen oldun.

Efsunlu gecelerin derûnî bir vaktinde,
Görmem için âlemi öte geçen Sen oldun.

Yüreğime kelebek kanadıyla misafir,
Çağrılınca mîrâca, Arş’a uçan Sen oldun.

Kulluğun şuuruyla saatlerce secdede,
Gözyaşı yağmuruyla serden geçen Sen oldun.

Uhrevî ürpertiyle göz göz edip gönlümü,
Ukbânın tarlasından vuslat biçen Sen oldun.

Ruhlara üflediğin mutluluk reçetesi,
Âb-ı hayat kevseri bizle içen Sen oldun.

Günbeyli suya hasret bir mecnun edâsıyla,
Sevgi tohumu ekse, kıymet biçen Sen oldun.

Kanatlanır yüreğim sayende kutlu Rasûl…