Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -25- OKU!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

İlk emri, Rabbin «İkra’!»1
İnsanda ilk ayardır!..
Her bilgi, kalpte zîrâ,
Bir hamledir, karardır.

Şeytânı önce taşla,
Rabbin adıyla başla,2
Rikkatle, gözde yaşla,
Her cümle bir bahardır.

İlk önce besmeleyle,
Mevlâ’yı rehber eyle,
Kur’ân’ı ezber eyle,
Tâ haşre dek o yârdır!..

Âriflerin kitâbı,
Ecdâdının hitâbı,
Evhamların cevâbı,
Fark et şu sayfalardır.

Hak nûru olsa kandil,
Gözler okur, duyar dil,
Kâmil olur mu câhil?
Hissiz kalan duvardır.

Kim; «Bir vazîfe yok!» der,
Rezzâk’ı bilmeden yer,
Allâme olsun, ister!
Elbet o bir davardır.3

Hak’tan gelir bu tuğra,
Göz, dil ve gönle sofra,
«Fe’t-tâliyâti zikrâ»4
Hakk’ın yemîni vardır!

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَ
“Yaratan Rabbinin adıyla oku!..” (el-Alak, 1)
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا
“Kur’ân’ı tilâvet edenlere / zikri okuyan (meleklere) and olsun!..” (es-Sâffât, 3)
1 el-Alak, 1; ayr. bkz. en-Neml, 92.
2 en-Nahl, 98.
3 Muhammed, 12; el-Cum‘a, 5.
4 es-Sâffât, 3.

vezni: müstef‘ilün / feûlün