«AFRİN HAREKÂTI»NA TARİH

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Küffâr ile dostluk yolu, ikbâl mi? Serâb!
Bak şanlı, kadîm Endülüs’ün hâli harâb!

“Birlik olarak tam sarılın Hak ipine!
Ayrılmayın aslā!”* dedi Sünnet ve Kitab!..

Toprak kaparım zannederek makber açar,
Bağrında ne âsîleri saklar şu türâb!..

Va‘din ne, şu tırlarla silâh karşılığı?
İslâm kanı dökmek kime işret ve şarab?

Ey kâfire dost, dostuna kör, kendine gel!
İnsanlığı bilmezlere hiddetle hitâb!

قاردشلكه زيتون دالى احساس سلام
قلاشلكه زيتون دالى تأديب و جواب

«Kardeşliğe zeytin dalı ihsâs-ı selâm;» 1439
«Kalleşliğe zeytin dalı, te’dîb ü cevâb!» 1439

____________
* Bkz. Âl-i İmrân, 103