BAYRAM, İNFÂK İLE…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Önce, cömertlik ve sehâvet dile…
Sonra, helâl mal ile servet dile…

Dilde döner bir nice yüksek hayal,
Gizli niyetler ise gelmez dile…

Vermesin Allah diye, kul yalvarır,
Öldürecek bir gücü bir câhile…

Nîmeti külfetle berâber düşün,
Zorlu hesaptır şu helâller bile…

Anla, hakîkî fukarâlık nedir?
Nerdeki yokluktur esas mes’ele?..

Cimri beden, kızdırılıp dağlanır,
Hak yola harcanmayan altın ile…

Fazlaca ver, malda temizlik budur;
Şâibeler var ise Rabbim, sile…

Mahrumu hattâ bulacak gözlerin,
Vermemek olmaz ki gelen sâile…

Yap iyilik, at hasenat bahrine,
Gör çıkacak, Kevser olan sâhile…

Bir gece zengin olarak yatmadı,
Sen de dağıt, kendini sevdir Gül’e…

Bayramı kaptırma sakın hâ sakın,
Nefsine bahşiş olacak tâtile…

Her günü bayram kılacak sır budur:
Cennete Tâlî çekiver besmele…

vezni: müfteilün / müfteilün / fâilün