Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -29- AŞKIN ÇERÂĞI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ
“…De ki: «Allah bana yeter!»…”
(et-Tevbe, 129; ez-Zümer, 38)
قُلْنَا يَا نَارُ كُون۪ي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰٓى اِبْرٰه۪يمَۙ
“«Ey ateş! İbrahim için serinlik ve
esenlik ol!» dedik.” (el-Enbiyâ, 69)

Bir mağma kaynar kaynar içimde,
Etraf da âteş korkunç biçimde…

Nefsim, içerden… Şeytan dışardan…
Bir çift cehennem yoz duygulardan…

Hiçbir çıkış yok! Tek çârem Allah!
Rehber Halil’dir: «Kul: Hasbiyallah!»

Yık, kalmasın hiç, kalbimde bir put!
Yansın yakılsın, nârıyla Nemrut!

Sînemde artık dinsin bu hummâ,
«Yâ nâru kûnî berden, selâmâ!»

Gülzâra dönsün, gönlün otâğı;
Bir tek o yansın: Aşkın çerâğı!..

vezni: müstef‘ilâtün – müstef‘ilâtün

6 Aralık 2011-2018