ŞEHİDİN ŞÂNI…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

-Afrin Şehidlerimize-

Ebû Süfyân, Uhud Harbi’nde mağrûrâne seslendi:
«–Bedir sizdeydi, lâkin bak bugün mutlak Kureyş yendi!..
Hubel gālib bugün, Uzzâ kazanmıştır, bizim meydan,
O gün bizden ölen her cân için, aldık bugün bir can!»

Hemen, Fârûk Ömer seslendi: «–Ey müşrik, sus ey arsız!
Mücellâdır ve âlâdır O Rab Allah ki Mevlâ’mız!..
Şehid mü’minle, kâfir leş, eşit zannetme hiç! Hem de,
Şehîdin yurdu cennettir, sizin leşler cehennemde!..»

***

Şehâdet ufkudur her mü’minin en kutlu matlûbu,
O ulvî arzudur terk ettiren, evlâdı, mahbûbu.
Şehidler sırlı bir âlemde ikrâmâta mazhardır.
Kızılelma’yla maksut yer, o müstesnâ diyarlardır.

vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün

3-24 Mart 2018, Sancaktepe