Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -26-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

İLTİCÂ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“…Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona
bir çıkış yolu ihsân eder.” (et-Talâk, 2)

Ümit kesme hiçbir zaman, Hakk’a kıl ilticâ,
Ve men yettekı’llâhe yec‘al lehû mahracâ!

vezni: feûlün / feûlün / feûlün / feûlün / feûl