Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -27-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

ذٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ

“…İşte bu, Azîz ve Alîm (Allâh’ın, yani yegâne üstün olanın ve her şeyi hakkıyla bilenin) takdiridir!” (el-En‘âm, 96; Yâsîn, 38; Fussılet, 12)

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -27-
O’nun Takdiri!

Her şeye hâkim şu büyük kudrete,
İzzete hayrân olarak her ilim,
Ağzı açık, der bu derin hikmete:
«Zâlike takdîru’l-Azîzi’l-Alîm!»

Gökte trilyon desem az meş‘ale,
Zikreder âhenk ile mîzân ile,
Tutma gönül hayreti, gelsin dile:
«Zâlike takdîru’l-Azîzi’l-Alîm!»

Rabbimiz’in ilmi, muazzam kader,
Her oluş, ardınca emekler gider,
Hiçliği müdrik kulu, hürmetle der:*
«Zâlike takdîru’l-Azîzi’l-Alîm!..»

________________________________
* Sultan Abdülhamîd-i Sânî; kendisine hal‘ edildiği bildirildiğinde, son olarak bu âyet-i kerîmeyi okumuştur.

ذٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ

“…İşte bu, Azîz ve Alîm (Allâh’ın, yani yegâne üstün olanın ve her şeyi hakkıyla bilenin) takdiridir!” (el-En‘âm, 96; Yâsîn, 38; Fussılet, 12)

vezni: müfteilün / müfteilün / fâilün