79. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Gönül bir beyaz sayfa… Her birimiz bir ömür, o beyaz sayfayı dolduruyoruz. Sene sene… Gün gün… Dakika dakika… Kimi hayatlar; karalamayla geçiyor, bir müsvedde kâğıdı gibi harcıyor gönülleri… Temize çekme şansı varmış gibi… Kimi hayatlar ise hassas ve zarif cümlelerle dolduruyor, o beyaz sayfayı… Çünkü gönül Cenâb-ı Hakk’ın nazargâhı… O’nun nazar edeceği bir arz-ı hâl… O’nun okuyacağı bir […]

Continue reading »

İDEAL BİR NESLİN FÂRİK VASIFLARI -2-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SADÂKAT VE AHDE VEFÂ Fahr-i Kâinât Efendimiz’in, sonra ashâb-ı güzîn ve selef-i sâlihînin vazgeçilmez hasleti, doğruluk ve sözünde durmak: Cenâb-ı Hak, kurtuluşa eren mü’minlerin vasıfları arasında; “Yine onlar, emânetlerine ve ahitlerine riâyet ederler.” (el-Mü’minûn, 8) buyurur. Bir başka âyet-i kerîmede; وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلاً “… Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, […]

Continue reading »

77. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Nasreddin Hoca’ya sorulur: “–İnsanlar niçin farklı farklı yönlere gidiyorlar?” Hoca, kısa yoldan cevap verir: “–Hepsi aynı yöne gitse, dünyanın dengesi bozulurdu.” Herkes aynı yöne gitmiyor. Çünkü tutulan yolun, gidilen yolculuğun temelinde, gidilmek istenen adres olur. Yol, adrese göre belirlenir… Dünyevî yolculuklarda tabiî bir şekilde uyulan bu hakikate, uhrevî yolculukta maalesef riâyet eden pek az… Dünya hayatı, kundaktan kefene, […]

Continue reading »

İstikbâli İnşâ Edici Bir TARİH ŞUURU

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi NESİLLERCE SÜREN MÛCİZE Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi olan Peygamber Efendimiz’in en büyük mûcizelerinden biri, O’nun yetiştirdiği ashâbıdır. Efendimiz; Kur’ân ve sünnetle, tek kelimeyle ifade edilirse sohbetiyle yetiştirdiği ashâbını, 23 yıl gibi kısa bir sürede, bütün insanlığa kıyâmete kadar nümûne-i imtisâl olacak, örnek bir toplum hâline getirdi. Refîk-ı âlâya hicretinden önce, mânevî mîrasını emin bir şekilde […]

Continue reading »

Hakikî «Bilenler»den Olmak İçin; DUÂ HÂLİNDE BİR ÖMÜR…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi “…Keşke bilselerdi…” (el-Ankebût, 41) HERKESİN KABUL ETTİĞİ HAKİKAT Bütün insanlığın kabul ettiği bir hakikat var. Ehl-i îman da kabul ediyor bu hakikati, ehl-i küfür de… Ârifler de biliyor, gafiller de… Genç de biliyor, ihtiyar da… Fakir de biliyor, zengin de… Zalim de biliyor, mazlum da… Herkesin bildiği bu hakikat, bu âlemin her şeyiyle fânî […]

Continue reading »

70. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Ehl-i beyt… Ev halkı… Özel mânâsında ise «İnsanlığın en güzel ve en özel ailesi»ni işaret ediyor. Efendimiz’in şerefli ailesini, yakın akraba çevresini… Mübârek nesillerini sürdüren kızı Fâtıma, damadı Hazret-i Ali ve cennet kokulu torunları Hasan, Hüseyin Efendilerimiz ve kıyâmete kadar bizlere İslâm’ın güler yüzünü, sünnet-i seniyyeyi yaşayarak sergileyen seyyidler, şerifler, mübârek torunlar… Onları bize; başlarına gelen, aslında ümmet […]

Continue reading »

66. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Kutlu bir misafirimiz var. Ramazân-ı Şerif’in mübârek gölgesi üzerimizde… Ramazan bize, hayatımıza neler getiriyor? Muhammed İkbal’in hacdan dönenlere; “Neler getirdiniz? Zemzemi, hurmayı, takkeyi sormuyorum; Hazret-i Ebûbekr’in sadâkatini, Ömerü’l-Fâruk’un adâletini, Osmân-ı Zi’n-Nûreyn’in hayâsını getirdiniz mi?” şeklindeki sorusu gibi soralım; «Ramazan bize neler getiriyor?» Davul, mâni, mahya, pide, güllâç, imsâkiye, çadırlar, eğlenceler… Başka? İftarlar, sahurlar, terâvihler, mukābeleler… Daha başka? Ramazân’ın […]

Continue reading »

İMÂM-I MÂLİK -rahmetullâhi aleyh-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi -Tarihe Yön Veren Zirve Şahsiyetler; Gönüllere Taht Kuranlar- İlim, İbâdet ve İhlâs’ta Vakar Timsâli İMÂM-I MÂLİK -rahmetullâhi aleyh- «REHBERİN TAKVÂ OLSUN» Hicret Yurdu Medine’nin büyük muhaddis ve fakîhi İmam Mâlik; devrinin halîfelerine nasihatlerde bulunur, onlara hayırlı selefleri olan hulefâ-i râşidîn efendilerimizi, sahâbe ve tâbiînin zühd ve takvâ içindeki güzel hâllerini misal verirdi. Zamanın halîfesine […]

Continue reading »

62. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, 2010… Bu yıl, doğumların en kutlusu olan Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi’nin dünyayı teşrîfi bir başka vesileyle beraber kutlanıyor. Mîlâdî 610 yılında, Mekke-i Mükerreme’de, Nur Dağı’nda, Hira Mağarası’nda Hakk’ın Habîbi’ne Allah Kelâmı vahyolunmaya başladı. Bu sene arzın; vahy-i ilâhî ile nurlanmasının, bereketlenmesinin, şereflenmesinin 1400’üncü yıl dönümü… Kur’ân-ı Kerim ve Fahr-i Kâinat… Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa iki büyük hediyesi… Biri zarf, diğeri […]

Continue reading »

Âhirette Korku ve Hüzünden Emîn Olmanın Şartı

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KIYÂMET ŞUURUYLA YAŞAMAK HER ZAMAN VE MEKÂNDA KIYÂMET MÜHRÜ!.. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’den ilk vahiyde bizlere şöyle buyurdu: “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (el-Alak, 1) Şu imtihan dünyasında nereye baksak, neyi seyretsek, yani kâinat kitabının hangi sayfasını çevirsek; kalp gözüyle temâşâ edebildiğimiz, Yaratan Rabbimiz’in adıyla okuyabildiğimiz takdirde; hepsinde fânîlik görürüz. Her yerde kıyâmetin mührüne şahit […]

Continue reading »
1 89 90 91 92 93