HALALAR-ENİŞTELER VE HALA ÇOCUKLARI

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr Bundan önceki yazımızda Peygamberimiz -aleyhisselâm-’ın amcaları, yengeleri ve amca çocuklarını görmüştük. Şimdi de kaynakları tarayabildiğimiz kadarıyla halalarını, eniştelerini ve hala çocuklarını tanımaya çalışalım. Peygamberimiz -aleyhisselâm-’ın 6 halası vardı; Ümmü Hakîm Beyzâ, Safiyye, Âtike, Berre, Ümeyme ve Ervâ… Şimdi bu halaları, enişteler ve çocukları ile beraber tanıyalım: 1. Ümmü Hakîm Beyzâ Hala ve Küreyz bin Rebîa […]

Continue reading »

Vuslat Bayramı İçin VAKİT VARKEN!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Son ânına şahit olduğum iki kişiyi hiç unutamıyorum. Biri; Eldeki vakti ziyanla geçirmiş, nefeslerinin bittiği yerde; «eyvah» dolu çaresiz bakışlarla çırpınıyordu. Gözleri büyümüş, dili tutulmuş, gırtlağı hırıltılarla dolmuştu. Her hâliyle pişmanlığın pençesinde; «Âh bir geri dönebilsem!» feryâdı idi âdeta son nefesi. O anda fark ettiklerini yapacak vakti ne yazık ki yoktu. Ama yapabilmek […]

Continue reading »

SAHÂBE-İ KİRAM ve İDEAL İNSAN

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Fahr-i Kâinat-sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in İnsan Yetiştirme Sanat ve Mûcizesi SAHÂBE-İ KİRAM ve İDEAL İNSAN İNSAN, ADINDA SAKLI… Cenâb-ı Hak; insanı, bin bir muammâ hâlinde terbiyeye muhtaç yarattı. İnsanın mânevî yapısına; ahsen-i takvîm üzere, Hakk’ın şâhitliğine ve cennetlere namzet kabiliyet ve istîdatlar koydu. Fakat, aynı muhtevâya; insanın ezelî düşmanı şeytana aldanabilecek, dünyanın süflî […]

Continue reading »

86. Sayı Takdim…

Kıymetli Okuyucularımız, Herkes yollarda… Bu sonsuza doğru akışın mutlak hakikati yolculuk… Herkes yolcu… Fakat yollar karanlık… Bu sebeple, rehber şart… “Delilsiz gidilmez yollar yamandır.” Herkes, bir ışığın peşinde yol almakta… Ateş de ışık verir, nurlu bir sabahın pırıl pırıl güneşi de… O hâlde, rehber çok mühim… Rehberin elindeki nur ve hidâyet çok mühim… Dünya hayatının karanlık dehlizlerinde, rahmete muhtacız. O […]

Continue reading »

85. Sayı Takdim…

Kıymetli Okuyucularımız, Zamanı ölçebiliyor muyuz?.. Bir saat = Altmış dakika… Bir dakika = Altmış saniye… Bu işin zâhiri… Ya mânevî ölçümü: Koca bir ömür = Bir göz yumup açmış gibi… Fiziğin de metafiziğin de çözemediği bir sır… İzâfiyet… Bir dakika, altmış saniye… Ya arzın zangır zangır titrediği, korkunç uğultuların kulakları doldurduğu bir depremle geçen bir dakikanın gönüllerde bıraktığı tesir? Siz […]

Continue reading »

Hakkı Teblİğ İçİn… -2-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi MES’ÛLİYET, NİMETE GÖRE… Cenâb-ı Hak, yarattığı nâmütenâhî varlıklar içinde, insanı bambaşka husûsî vasıflarla donatmıştır. İlâhî hikmet, nimet ile külfetin birbiriyle dengeli olmasını îcâb ettirir. Yani, ne kadar çok ve çeşitli nimet varsa, bununla mütenasip şekilde, mükellefiyetler, mes’ûliyetler ve vazifeler de çoğalır ve çeşitlenir. Bu sebeple akıl, zekâ, ruh, nefs, irade, nutk gibi birçok husûsiyete […]

Continue reading »

HAKKI TEBLİĞ İÇİN… -1-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi  VAZİFELERİMİZ Cenâb-ı Hak; insanı, mârifetullah ve ibâdet için; yani Zâtını tanıyıp O’na hakkıyla kullukta bulunması için yarattı. İbâdet etmek, bir başka ifadeyle kulluk etmek; her hâl ve harekette, öz, söz ve fiilde, devamlı sûrette Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına uygun yaşamaktır. Bu da hayatın tamamını; insanın kalbî, kavlî, fiilî bütün faaliyetlerini şümûlüne alır. Rabbimiz’in bizleri aile, […]

Continue reading »

ŞEB-İ ARÛS (Düğün Gecesi) VARLIĞIN SIRRI: MUHABBET

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Varlığın temelinde muhabbet vardır. Cenâb-ı Hak, kâinâtı muhabbetle donatmıştır. Bu muhabbet; istîdatları nisbetinde her şeye, her varlığa intikal etmiş, hayatın medârı olmuştur. Muhabbet olmasaydı; hiçbir mahlûk arkasından gelecek nesle bakamazdı, yetiştiremezdi. Ancak muhabbet sayesinde bir anne kedi; kendisi aç da kalsa yavrularına sütünü verir, onları temizler, muhafazalı bir yere taşır, canı pahasına tehlikelerden korur. […]

Continue reading »

81. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Müsbet duyguları kimselere bırakmayız… Herkes, sevgi dolu olduğuna inanır. Tertemiz bir kalbe sahibizdir. İnançlıyızdır. İyiyizdir, cömertizdir, mütevâzıyızdır, dürüstüzdür, doğruyuzdur… İçten içe bütün güzel vasıfları, güzel hisleri sahipleniriz. Bu sahiplenme; içimizdeki, iyiye, güzele, doğruya olan hayranlığın, takdirin bir yansıması… İyi de dünya neden bu kadar acımasız o hâlde? Sokağımızda neden bu kadar nefret yansıması var? Üçüncü sayfa haberleri neden […]

Continue reading »

80. Sayı Takdim

  Kıymetli Okuyucularımız, Kulaklarımızın duyması için bir alt ve üst sınır var. O eşiklerin altını da üstünü de işitmiyoruz. Bir an bu eşiklerin olmadığını düşünsek, yerin altında, üstünde ve göklerdeki muazzam sistemleri bir işitsek; buna tahammül edebilir miydik?.. Güneşteki ve güneş gibi milyonlarcasındaki dev reaktörler… Binlerle galaksideki, katrilyonlarca araçlık trafik… Mikro âlem farklı mı? Her hücrede, her atomda bir cevelân, […]

Continue reading »
1 88 89 90 91 92 93