CANSIN GÜZEL PEYGAMBERİM…

ŞAİR : Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com Dünyamızı aydınlatan, Sen’sin güzel Peygamberim… İnsanlığa ışık tutan, Sen’sin güzel Peygamberim… Yayılınca gül nefesi, Kesildi bâtılın sesi. Mevlâ’mızın son müjdesi, Sen’sin güzel Peygamberim… Hem dertlere dermanımız, Hem yaşayan Kur’ân’ımız, Gönüllerde fermanımız, Sen’sin güzel Peygamberim… Yeryüzüne rahmet sağan, Yağmur olup çöle yağan, Ufkumuzda her gün doğan, Sen’sin güzel Peygamberim… Göklere değdi serimiz, Şereflendi gönderimiz. Çok şükür […]

Continue reading »

92. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Kınalı koçlar… Bıçağa boynunu uzatacak… Canlarını verecekler… Koyunlar yeni yavrular verecek. Yine sütler, yine etler. Hepsi insanlığa âmâde.. Kurban Bayramında kesilmeyince gerçek değişmiyor. Yine mezbahanın yolunu tutacaklar bir şekilde. Çünkü onların varlığı, insana âmâde kılınmış… Arz ve semâdaki herşey gibi… Kurban Bayramı, bir âyin / ibâdet hâlinde âyîne oluyor bu hakikate… Bıçaklara İsmail -aleyhisselâm- yerine boyun uzatan koçlar, […]

Continue reading »

Aklı, Sarhoşluktan Korumak… -4-*

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com ÖFKE SARHOŞLUĞU Süleyman bin Surad -radıyallâhu anh- şöyle anlatır: “Bir gün Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yanında oturuyordum. İki kişi birbirine hakaret etti. Bunlardan birinin yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu, boyun damarları şişti ve dışarı fırladı. Bunu gören Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: «–Ben bir söz biliyorum, eğer bu kişi onu söylerse, üzerindeki […]

Continue reading »

KARDEŞ VAR… KARDEŞ VAR…

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Kur’ân-ı Kerim, kıssalarla örnek alacağımız model şahsiyetler sunar. Bunların bir kısmı da kardeşlerle ilgilidir. Kābil’in şahsında kardeş katili gaddar kardeş modelini ve Hazret-i Yûsuf’un kardeşlerinin şahsında kıskanç ve hâin kardeş modelini okuruz. Bunlardan biri de Hazret-i Harun’un şahsında okuduğumuz destekçi ve yardımcı kardeş modelidir. Hazret-i Musa, peygamberlikle şereflenirken mes’ûliyetin büyüklüğünü görerek şöyle […]

Continue reading »

VASFEDEMEM GÖNÜL SENİ

YAZAR : Muhammed Taha NOM tahanom@hotmail.com Sözlükte; insanın mânevî varlığının ifadesi, duygu ve inançlarının kaynağı mânâsına gelen «gönül» kelimesi birçok dilde karşılığı bulunmamasına mukabil, edebiyatımızda özellikle de tasavvufa ait eserlerde çok geniş bir yer tutmuş; İslâm inancının insan gönlünü mukaddes kabul etmesi, âdeta bir gönül edebiyatının doğması neticesini vermiştir. Batı dünyasının mistisizminin çok ötesinde bulunan İslâm tasavvufu; insanı, hümanizmin dar […]

Continue reading »

İSTANBUL’DAKİ HACERÜ’L-ESVED

YAZAR : Halil GÖKKAYA halilgokkaya@gmail.com Bir Hac mevsimi daha geldi. Kardeşlerimiz dünyanın dört bir yanından oluk oluk mukaddes topraklara doğru yola çıkıyorlar. Ne mutlu Hac farîzasını yerine getirebilenlere. Rabbim bu farzı edâ edemeyen kardeşlerimize de tez zamanda nasip eylesin. Tekrarını da nasip eylesin. Hacca gidenler, Beytullâh’ı doya doya tavâf edecekler. Tavafa da Hacerü’l-Esved’i selâmlayarak başlayacaklar. O yoğunlukta, imkân bulabilirlerse, kimseyi […]

Continue reading »

ÂDETLER, «GERÇEK»YERİNİ BULSUN!

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Örf, âdet, töre, gelenek-görenek… Bütün bunlar bir milletin ayırıcı özellikleri… Biz, dînine bugün olduğundan çok daha fazla sahip çıkan bir mâzîden geliyoruz. Ecdadımızın âdet ve gelenekleri ekseriyetle dînimizden kaynaklanıyor, yahut en azından dînimizin kontrolünden geçmiş uygulamalar. Fakat arada kopukluklar olmuş. Harpler, cehâlet, dinden, diyanetten uzaklaşmalar… Bir de zamanın her şeye yansıyan yıpratıcılığı eklenince, bazı âdetlerimiz, konulduğu […]

Continue reading »

Hazret-i Peygamber’e Saygısız, Edepsiz ve Densizler Karşısında AHLÂK-I MUSTAFÂ GEREK…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Susar önünde lisanlar, O öyle bülbül ki, Hudâsı seçti, habîb etti, öyle bir gül ki; Görüp de ümmet olan, her rezîl, azîz oldu, Hasım kesilmiş azizlerse, bin beter soldu. Cihanda Hazret-i Ahmed, gönül terâzisidir, Hep O’nda tartılarak, kim nedir, olur zâhir! Ebûbekir gibiler zirveleşti sıddık olup, O zirvesiyle Ömer, kubbe oldu lâyık […]

Continue reading »

GÜLDE BİRLİĞE GELDİM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Hakk’ı terennüm eden dilde birliğe geldim. Nur Nebî’nin doğduğu ilde birliğe geldim. Hicret heyecanıyla terk-i diyar eyleyip, Dostluğun yeşerdiği çölde birliğe geldim. İlâhî aşk uğruna boşalan yağmur gibi, Gözyaşıyla dopdolu gölde birliğe geldim. Ebrehe’nin Kâbe’ye musallat ordusunda… Utancından ağlayan filde birliğe geldim. Kapısında bekleyen kin ehlinin üstüne, Peygamber’in saçtığı kilde birliğe geldim. “Ayrılıkta azap […]

Continue reading »

EBEDÎ BAYRAM YURDUNA… KULLUK İÇİN YARATILDIK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Ramazân’ın Tevbe Kapısından, İnsan, gayesiz yaratılmadı. Cenâb-ı Hak; insanı yaratış maksadını âyet-i kerîmede şöyle ferman buyurdu: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ “Ben cinleri ve insanları, ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.” (ez-Zâriyât, 56) Rabbimiz, ibâdet ve kulluğun müddetini de bütün bir ömür olarak tespit etti. Beşikten mezara, mükellefiyet çağından son nefese kadar… Nitekim […]

Continue reading »
1 87 88 89 90 91 93