34. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Tasavvuf, medeniyetimizin temel taşlarından. Dosta yapılan yolculuğun pusulası, Hak aşkının şifresi… Elbette bu şifrenin, bu sırların idraki zor… İfadesi ise neredeyse imkânsız… Fakat bütün bu zorluklar, yolun rehberleri elinde birer birer kolaylaşıyor. En sarp yokuşlar düze dönüyor o rehberlerle… Karanlık yolları Yesevî meş’aleleri aydınlatıyor. Fırtınalı boğazlarda Hüdâyî yolları açılıyor… Çünkü zorlukların içinde kolaylık, zahmetlerin içinde rahmetler gizli: Zorluğun […]

Continue reading »

O, Vesîle-i Mağfiret, Ebedî Rahmet… O’NU YER-GÖK TANIR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hâtemü’l-Enbiyâ Efendimiz’i geçtiği yollardaki taşlar bile selâmlarlardı. Üzerinde hutbe îrad ettikleri hurma kütüğü, ihtiyaç dolayısıyla bir minber yapılması neticesinde O Varlık Nûru’ndan ayrı düştüğü için ashâb-ı kirâmın işiteceği şekilde inlemişti.1 (Bkz. Buhârî, Cuma, 26) Ayrıca O Peygamberler Sultanı çağırdığı vakit ağaçlar da yürüyerek yanına gelmiş ve emr-i şeriflerine icabet etmişti.2 Bu ve daha nice […]

Continue reading »

Ramazan, Takvâ Mektebi; Bayram da Rûhânî Diploma…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Ramazân-ı şerif ibadetlerle zengin bir ay. Bütün ibadetlerin en yoğun mevsimi. Çünkü o, ecrini bizzat Cenâb-ı Hakk’ın vereceği bir; ORUÇ MEVSİMİ… Âyet-i kerîmede buyurulur: “Ey îman edenler! Sizden evvelkilere oruç farz olduğu gibi, oruç tutmak size de farz kılındı.” (Bakara, 128) Oruç demek ki, bütün ehl-i îman için mecburî bir ibadettir. İnsan açlığı tadacak, […]

Continue reading »

30. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Ağustos ayı, tarihimizde bir zaferler geçidi. Her yönüyle bereketli bu ay; Malazgirt’ten, I. Kosova, Mohaç, Çaldıran, Mercidabık, Anafartalar ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi’ne kadar nice zaferlere; Mora, Girit, Magosa, Revan gibi nice fetihlere sahne olmuş… Bu zaferleri kılıçlar ve kılıç gibi zekâlar tarihe geçirirken, edebiyat ve sanatla bilenmiş kalemler de onları zafer-nâmelerle hâfızalara nakşettiler. Bugün zaferlerimizi ve o zaferlerle […]

Continue reading »

28. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Bugün şu şirin mavi gezegenimizde, onu kıpkızıl etmeye başlayan ve telâfisi mümkün olmayan o kadar arızalardan bahsediliyor ki… Bunlar, bir bakıma dünyayı; ölçüsüz, şuursuz, fütursuz ve bazen de vicdansız kullanışın kötü neticeleri… Maalesef insan kendi dengesini yitirdiği zaman dünyanın da dengesini alt üst ediyor. Sonra bunun ceremesini de çok ibretli bir şekilde yine kendi çekiyor. Bu ibretlerin kimi […]

Continue reading »

26. Sayı Takdim

Nisan, bereketli yağmurların, yerde-gökte yeni bir canlılığın mevsimi. Bahar iklimi. Bu mevsim ve iklimde on beş asır önce lâtif bir tecellî ile gerçekleşen Kutlu Doğum (Mevlid Kandili), içinde bulunduğumuz yıllarda da yine baharda seyrediyor. Âdeta bütün varlık, o demlerde olduğu gibi şimdi de her yıl bir bahar neşesi içerisinde Peygamber Efendimiz’e «merhabâ» diyor. Belli ki yaratılmışların sebebi olan Hazret-i Muhammed […]

Continue reading »

23. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Takvimler, ömür sermayemizdeki seneleri birer birer harman ediyor. Bu harmanda insanlar, yaşadıklarını genellikle zamanın sırtına yüklemeye çalışıyorlar. Çünkü insanoğlunun yaratılışından itibaren en çok iç içe olduğu büyük gerçeklerden biri de zaman. Çünkü insanın ömrü zamanla mukayyet. Hiç kimse zamanın dışında değil. Ömrü dolduran bütün hayat manevraları hep zamana bağlı. Bu yüzden pek çok kimse, anlatacaklarına «aah zaman, ah!» […]

Continue reading »

22. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Bize ait güzel insanlar, güzellikler ve hakikatler; hâfızalarımızda, dimağlarımızda ve gönüllerimizde var oldukça milletler arenasında varlığımızı sürdürmemiz mümkün olur. Eğer onlar, o keyfiyetler ve o değerler sadece kitaplarda ve satırlarda kalırsa, onların ilim, irfan ve medeniyet cennetlerine nail olamayız. Çünkü ancak onları iç dünyalarında her daim yaşatabilenler dış dünyada da diri kalabilirler. Dolayısıyla onları, unutma ya da sırt […]

Continue reading »

DİNLER ARASI BAZI GERÇEKLER

Yazar: Prof. Dr. Ali AKYÜZ Yahudilerle müslümanlar arasında cereyan edecek bir savaşın serüveni ile ilgili hadis: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ : يَا مُسْلِمُ ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي ، فَاقْتُلْهُ Abdullah bin Ömer’den rivâyet edildiğine göre Hazret-i Peygamber şöyle buyurmuştur: […]

Continue reading »
1 91 92 93