62. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

2010…

Bu yıl, doğumların en kutlusu olan Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi’nin dünyayı teşrîfi bir başka vesileyle beraber kutlanıyor. Mîlâdî 610 yılında, Mekke-i Mükerreme’de, Nur Dağı’nda, Hira Mağarası’nda Hakk’ın Habîbi’ne Allah Kelâmı vahyolunmaya başladı. Bu sene arzın; vahy-i ilâhî ile nurlanmasının, bereketlenmesinin, şereflenmesinin 1400’üncü yıl dönümü…

Kur’ân-ı Kerim ve Fahr-i Kâinat…

Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa iki büyük hediyesi…

Biri zarf, diğeri mazruf…

Biri sadâ, diğeri edâ…

Biri en özlü söz, diğeri en hâlis öz…

Her ikisi de Hak’tan halka rehber… Her ikisi de nur… Her ikisi de şifâ…

Biri kalplerin tabîbi… Diğeri devâ reçetesi…

Allah Rasûlü, Kur’ân nasıl yaşanır sergilemekte…

Kur’ân, Allah Rasûlü’nün ahlâkını dile getirmekte…

İç içe nur… Nûr üstüne nûr…

Nisanlarımızın değişmez mevzuu, Kutlu Doğum; bu sene Kur’ân-ı Kerim ile birlikte gündemimizde…

Muallim Nâci’nin mısraından mülhem başlığımız her şeyi özetliyor:

Kudret Kalemiyle Yazılmış Hilyedir Kur’ân Sana!..

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ;

O ne sûret, o ne sîret, ne güher,

Hilye Kur’an Sana ey Peygamber!

diyerek; Kur’ân’ın anlattığı, Fahr-i Kâinât Efendimiz’in yaşadığı hasletleri, hem satırlara, hem sadırlara yazmanın önemini işledi. Şahıssız hasletler ve hasletsiz şahısların faydasızlığını vurgulayarak…

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI; Kur’ân muhtevasındaki, Allah Rasûlü’nü teselli edici, destekleyici, müjdeleyici hususî hitapları işledi. Ayla AĞABEGÜM, 1400’üncü yılı Kur’ân ahlâkını ne kadar yaşadığımız muhasebesi içinde değerlendirmeyi teklif etti. Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ, Kur’ân’ın câhiliye insanı üzerindeki tesirine temas etti. Kur’ân tefsirinin mühim sîmâsı Abdullah İbn-i Abbas -radıyallâhu anhümâ- Ömer OKUDAN’ın, «Allâh’ın Bahtiyar Kulları» başlıklı yazı dizisinde ele aldığı ilk şahsiyet oldu. Enver Osman KAAN, Kur’ân-ı Kerîm’in korunması sürecini kaleme aldı. Burhan Cahit ÖZDEMİR, Kutlu Doğum’un ehemmiyetini hatırlatırken; İrfan ÖZTÜRK Hocaefendi O’nun sevdiklerini sevmenin, Hayrettin DURMUŞ, O’nu anlamanın önemini gündemimize getiriyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Allah Rasûlü’nün Dört Seçkin Dostu» başlıklı makalelerinin ikincisinde Fahr-i Âlem Efendimiz’in iki güzîde damadı, Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali’yi hikmet deryası sözleriyle kaleme aldılar.

Ve yeni bir yazı dizisi… «Zulmetten Nûra» doğru bir hidâyet penceresi… Gaddar, sefil ve zehirli bir dünyadan, merhamet ve şefkat dolu bir şifâ iklimine yolculuk…

Şairlerimiz, her Nisan olduğu gibi Allah Rasûlü’nü selâm ve hürmetlerini arz etmekteler…

Siz değerli okuyucularımıza Hilye-i Şerîfe’yi hediye ettiğimiz abone kampanyamız, çok canlı bir şekilde başladı. Bir sürpriz hediye daha kıymetli okuyucularımız için hazırlanmakta… Edebiyatı, dergiciliği ve yayıncılığı; insanımızı, hakikî rehberleriyle buluşturmakta bir vesile gören Yüzakı, sizlerin desteğiyle artık daha fazla gönle ve dimağa hitap ediyor. Bu gayretlerin yepyeni doğumlara ve doğuşlara vesile olması temennîsiyle…

Yüzakıyla…