86. Sayı Takdim…

Kıymetli Okuyucularımız,

Herkes yollarda…

Bu sonsuza doğru akışın mutlak hakikati yolculuk…

Herkes yolcu…

Fakat yollar karanlık… Bu sebeple, rehber şart…

“Delilsiz gidilmez yollar yamandır.”

Herkes, bir ışığın peşinde yol almakta…

Ateş de ışık verir, nurlu bir sabahın pırıl pırıl güneşi de…

O hâlde, rehber çok mühim… Rehberin elindeki nur ve hidâyet çok mühim…

Dünya hayatının karanlık dehlizlerinde, rahmete muhtacız. O rahmete çıkmayan her sokak, şiddetle dolu… Kabalıkla, kasvetle, zulümle, haksızlıkla dolu… Böyle yolların sonu ateş çukurlarıyla dolu…

Şiddetten bîzârız… Fert olarak, aile olarak, cemiyet olarak… Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla…

Rahmete muhtacız… Fert olarak, aile olarak, cemiyet olarak… Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla…

Bir bahar yağmuru gibi, Nisan’da teşrif eden Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- karanlık yollarımızın yegâne rehberi… O’nun nurlu ve yüce sünneti, câhiliyye şiddetinin yegâne çaresi…

O’na tâbî olmak, bizim için de bir nefhada kurtuluşun çaresi…

O’na sığınmak, şiddeti üreten zalimleri bir hamlede yere serme kudreti…

Yeter ki O’na medyun olduğumuz zarâfeti, merhameti, şefkati, inceliği, kısaca güzel ahlâkı yeniden kuşanalım…

Bu duygularla belirlediğimiz dosya konumuz:

Şiddete Çare: O’NUN REHBERLİĞİNDE BİR HAYAT…

Genel Yayın Yönetmenimiz, Kapitalist dünyanın ürettiği şiddeti gizli tahrik metodunu teşhis ederek, çareyi ortaya koyuyor:

Kadın olsun, erkek olsun, bu fânî hayatı, içinden çıkılmaz bir hâle getirmemek için tek çare: O’nun rehberliği.

Doğru bir merhamet için bu şart. Şefkat için, adâlet için, bağışlamak ve bağışlanmak için; hayatımıza O’nun rehberliği gerek. Gerçek bir hak-hukuk için, O’nun nefesi gerek.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Câhiliyye Şiddetinin İlâcı: Kur’ân ve Sünnet’in Rahmet İklimi…» başlıklı makalelerinde, gündemimizi bir süredir meşgul eden, kadına şiddet mevzuuna mâneviyat penceresinden, gönül dünyamızdan bakarak, hâl çaresini kaleme aldı.

Kalbin Gözyaşlarında; Orhan Afrika’yı tanırken, Yûnus Dede’nin hasretinde «Yemen’deki Yanımda…» sırrına ermeye çalışıyor. Eğitim Notlarında ise Eğitim Bülbülü; Elma Ağacı temsiliyle, hizmet, kendini beğenme, vesile mevzuuna bakış ve şirk mevzularını şakıyor.

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, başta Efendimiz olmak üzere, peygamberlerin eğitim hususundaki sünnetlerini tespit etmeyi sürdürdü. Ayla AĞABEGÜM, toplumu saran şiddetten kurtuluş için çıkış yolları teklif etti. Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ, Sünnetullah kavramına Kur’ânî bir tahlil ile yaklaştı. H. Kübra ERGİN, insanlık için peygamberlik müessesesinin ve peygamberlerin önemini hatırlattı. Dr. Naif ÖZKUL, batı ve doğu medeniyetlerini sistemli bir şekilde karşılaştırdı. B. Cahit ÖZDEMİR ve Aydın TALAY, Efendimiz ve Sünnet üzerine makaleleriyle dosyamızda…

Ahmet ZİYLAN, tevâzu ve cömertliği insana kazandıracak, iki adresi unutmama ihtarını kıssalarla anlatırken; Aynur TUTKUN, sinema sahasındaki derin boşluğa dikkatleri çekti.

İrfan ÖZTÜRK Hocaefendi, Avrupa seyahatinden; Turhan ATEŞCİ, umre seyahatinden notlar paylaştı. Âdem SARAÇ, Rahmet’e tuzak olan bedbahtlara inen «Kurusun!» hitabını ele alırken; Sami GÖKSÜN, sünnete sarılmanın, O’nun boyasıyla boyanmanın iki dünyadaki bereketini kaleme aldı. Hamza CAN bu sayıda, «Gönül Alma» sünnetinin misalleriyle yüzünüzü başka bir şekilde güldürmeyi seçti.

Ebussuud Efendi, Kemalpaşazâde, Turgut Reis, Ahmed Vefik Paşa tarih bölümümüzde sizi karşılayacak sîmâlar…

Şiirler… Taze Nisan yağmurları gibi, Efendimiz’in, âhiret yollarındaki yegâne rehberimizin nûrânî ışığını, rûhânî sadâsını gönüllerimize gösteren ve işittiren mısralar… O’nun bir nefhada gönüllerimizde, bir hamlede kâinatta başardığı felâh dile geliyor…

Şiddetten rahmete, cehennemden cennete… giden yolda tek çare O’nun sünneti, O’nun rehberliği…

Yüzakıyla…