92. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Kınalı koçlar… Bıçağa boynunu uzatacak… Canlarını verecekler… Koyunlar yeni yavrular verecek. Yine sütler, yine etler. Hepsi insanlığa âmâde..

Kurban Bayramında kesilmeyince gerçek değişmiyor. Yine mezbahanın yolunu tutacaklar bir şekilde. Çünkü onların varlığı, insana âmâde kılınmış… Arz ve semâdaki herşey gibi…

Kurban Bayramı, bir âyin / ibâdet hâlinde âyîne oluyor bu hakikate…

Bıçaklara İsmail -aleyhisselâm- yerine boyun uzatan koçlar, fedâkârlığı anlatıyor bize.

Onlarınki; mecbûrî, insiyâkî yani güdülerinin tabiî neticesi… İnsan dışındaki varlıkların Hakk’ın emrine teslîmiyetten başka seçenekleri yok…

İnsanın var mı?

İnsan da gönüllü bir şekilde fedâkârlığa mecbur!

Eğer, ömrün sonu bayram olsun istiyorsa, fedâ-yı cân etmeye mecbur…

Eğer, ebedî nimetlere ermek istiyorsa, maldan, imkânlardan fedâkârlık etmeye, infakta bulunmaya, kurban etmeye mecbur…

Kurban Bayramını, «Fedâkârlık Bayramı» olarak getiriyoruz gündeminize, gündemimize…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, Hâbil-Kābil ve Hazret-i İsmail kıssaları üzerine yaptığı tahlillerle, bütün muvaffakiyetlerin temelinde yatan fedâkârlık, samimiyet ve tevâzu hakikatlerini tespit etti:

“Hayatın bütün hakikati ve özü bu: Fedâkârlık ekseninde yaşayış. Güzellik, fedâkârlık varsa güzelliktir. Bayramlar, fedâkârlık varsa bayramdır.”

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, kardeşliği dinamitleyen «Öfke»yi, temelindeki nefret ve neticesindeki şiddetten korunma yollarıyla ele aldı. Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ, Kur’ân -ı Kerîm’in tanıttığı bir kardeşliği, Hazret-i Musa ve Harun -aleyhimesselâm- kardeşleri anlattı.

H. Kübra ERGİN, Kurban Bayramının bizi ölümle barıştırmak hikmetine temas etti. Fatih GARCAN, samimiyet ile lâubâlilik arasındaki çizgiyi tasvir eden bir hikâye kaleme aldı.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, fedâkârlığın, «Dirilik ve Kardeşlik Aşısı» olduğunu tespit ettiği, «Fedâkârlık ve Kurban ile Kardeşlik Bayramı» başlıklı makalesinde, konuyu Hazret-i İbrahim ve sahâbeden misallerle işledi.

Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri bölümünde, Hazret-i Mevlânâ’nın umman misali gönlüne, kurban aynasından akseden temsiller ve hikmetler yer aldı.

Eğitim Notlarında gıybet ve zan masaya yatırıldı.

İrfan ÖZTÜRK, Kurban Bayramı ve hac mevsiminin zaman ve zemini olan Leyâl-i Aşr ve nasıl ihyâ edilebileceği konusunda doyurucu bir makale yazdı.

Sami GÖKSÜN ve B. Cahit ÖZDEMİR sahâbenin kardeşlik ve fedâkârlık şuurundan misaller serdederken; Âdem SARAÇ; ferdî bir fedâkârlığı, uykuyu yenip geceyi ihyâ etmenin nebevî hayattaki ehemmiyetini gösterdi.

Ahmet ZİYLAN; cemiyet hayatımızdaki örf ve âdetlerimizde maksat ve netice kontrolüne davet eden «Hayat Notları»nda, düşündürücü hâtıralar paylaştı. Hadi ÖNAL; dostluğu, tedâîleriyle nesir ve şiir diliyle tarif etti.

İlyas KAYAOKAY; insan doğmak ile insan olmak arasındaki farkı, şiirlerle ele alırken; Muhammed Taha NOM, «Kâbe-i Celîl»i, gönlü anlattı.

Ahmet MERAL’in Kısa Dünya Tarihi’nde Kristof KOLOMB’un keşif yolculuğu var.

Can ALPGÜVENÇ, son şeyhülislâmlardan Mustafa Sabri Efendi’yi tanıtırken; Halil GÖKKAYA, Hacerü’l-Esved’e ve ülkemizdeki mâbed ve türbelerde yer alan parçalarına dair ilgi çekici bir yazı kaleme aldı.

Mizahta, son dönemde yakınılan müslümanların dünyevîleşmesine iğnelemeler yer aldı.

Şiirler…

Kardeşliği, paylaşımı, mes’ûliyeti, fedâkârlığı dile getiren mısralar.

Şiirin bir vazifesi de, fedâkârlıkları destanlaştırmak olmalı değil mi?

Kardeşleri için canlarını fedâ edenlere, vatanı için, dîni için cefâ çekenlere vefâ borcumuz var…

Yüzakıyla…