GÜLDE BİRLİĞE GELDİM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Hakk’ı terennüm eden dilde birliğe geldim.
Nur Nebî’nin doğduğu ilde birliğe geldim.

Hicret heyecanıyla terk-i diyar eyleyip,
Dostluğun yeşerdiği çölde birliğe geldim.

İlâhî aşk uğruna boşalan yağmur gibi,
Gözyaşıyla dopdolu gölde birliğe geldim.

Ebrehe’nin Kâbe’ye musallat ordusunda…
Utancından ağlayan filde birliğe geldim.

Kapısında bekleyen kin ehlinin üstüne,
Peygamber’in saçtığı kilde birliğe geldim.

“Ayrılıkta azap var, beraberlikte rahmet”
Emrine boyun eğip hâlde birliğe geldim.

Zalimin karşısında kında sabırsız kılıç,
Mazlumu kucaklayan kolda birliğe geldim.

Nefretin çocukları şımarırken Taif’te,
Rasûl’e sütre olan dalda birliğe geldim.

Küfrün şatafatına, ipekten kumaşına,
Aldanmayıp puluna çulda birliğe geldim.

Bilâl’i âzad için Ebubekr’in elinde,
Zekât ile arınmış malda birliğe geldim.

Renklerin birbiriyle sarmaş-dolaş olduğu,
Muhabbet kıvamında balda birliğe geldim.

Komşu hakkı diyerek vazgeçip mâsivâdan,
Komşuya devâ ise külde birliğe geldim.

Sevr’de inkâr aklının perdelendiği ağda,
Örümceğin ördüğü tülde birliğe geldim.

«İnananlar kardeştir» buyruğuna koşarak,
Omuza verdim omuz, elde birliğe geldim.

Ak yüzlü şehîdimin son arzusu bildiğim,
Livâü’l-hamd altında şalda birliğe geldim.

İki Cihan Serveri Gönüller Sultanı’na,
Misk-i amber kokulu gülde birliğe geldim.

Nasipdar etsin Rabbim mürşidimin izinden,
Vahy olunan müstakîm yolda birliğe geldim.