EZELÎ SANAT

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Tâ ezelden bu sanat, tâ ebede… Her şeyin ismi, özel tesmiyedir. İnce hikmette mecâzî perde, Her ibâdette isim tevriyedir. Arafat vakfesi Yevmü’l-Arefe… Mârifet yoksa meşakkat niyedir? Hak huzûrunda duruştur vakfe, Her vazîfeyle bu sır kâfiyedir. Kuvvet ister ne yamandır, vakfe, Çıkmadan önceki gün Terviye’dir… Varabilsin diye en zor hedefe… Develer, bol suya kansın diyedir… […]

Continue reading »

EYÜP’TE ZAMAN!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Dökülür evlerin saçaklarından, Bir martı çığlığı Eyüp’te zaman, Ne renkler devşirir şafaklarından… Mehtabın âşığı Eyüp’te zaman… Geçmiş ki, ansızın kapını çalar, Yaşanmış ne varsa; işte burdalar! Âh o ayrılıklar, aşklar, sevdalar… Hâtıra sandığı Eyüp’te zaman… Bir çınar gölgesi, bir fincan kahve, Güneşin düştüğü Boğaz’da cilve, Her dem hicaz makamında bir neşve… Huzurun tanığı Eyüp’te zaman… […]

Continue reading »

ANLADIM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Sevgidir insanın gerçek dünyası, Nice gönüllere girip anladım. Bir ömür mutluluk, sevginin hası, İlmek ilmek kalbe örüp anladım. Hüznün ateşiyle yandı yüreğim, Temmuz sıcağında dondu dileğim, Dayanılmaz sandım, şaştı feleğim, Aklımı bu sırra yorup anladım. Gönül gözü yakın eder öteyi, Hoşgörü kapatır nice hatayı, Kaç kereler taşa vurup baltayı, Nefsin direncini kırıp anladım. Hasretin […]

Continue reading »

VAY HÂLİNE…

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Kulu sultan yapanların, vay hâline, vay hâline… Put yaratıp tapanların; vay hâline, vay hâline… Allah ile aldatanın, riyâ ile saf tutanın, Din ile îman satanın; vay hâline, vah hâline… Şeytanla sırdaş olanın, fitneyle yoldaş olanın, Eşkıyâya baş olanın; vay hâline, vay hâline… Kıblesini şaşıranın, ne bulursa aşıranın, Sabırları taşıranın; vay hâline, vay hâline… […]

Continue reading »

YARATILIŞ GAYEMİZ Allâh’a Kul Olmak ve Cenâb-ı Hakk’ı Kalpte Tanıyabilmek…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Herkes bir gayenin peşinde. Zalimler de merhametli kimseler de. Şeytanlar da, melekler de. Öldürenler de öldürülenler de. Karnı aç, kimsesizler de bir gaye peşinde; doymayan çılgınlar da. Sömürenler de, sömürülenler de kendilerine göre mutlaka bir gayeye sahip. Yani koca dünya, herkes için; Âdeta bir gayeler deposu. O depoda gaye nâmına yok, yok. En […]

Continue reading »

DAHA RAHATLIK VE MUTLULUK MU, NASIL?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Sorumsuz bir kimseye soruldu: ‒Niye bu sorumsuzluk? ‒Benimkisi sorumsuzluk değil. ‒Nasıl değil? Ta kendisi! ‒Öyle görünüyor da, benim durumum farklı. ‒Anlayamadım. ‒Anlayamazsınız, çünkü hâlimi bilmiyorsunuz! ‒Eee? ‒Bu sebeple mazurum! ‒Nasıl olur, senin mes’ûliyet ve vazifene karşı ihmalkâr ve umursamaz oluşunun mazereti mi olur? ‒Olur elbette. Olması da gerekli zaten. ‒Nedenmiş o? ‒Çünkü kendimi […]

Continue reading »

ŞU DÜNYAYA KUL OLMA!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Gel nefsine aldanıp, Şu dünyaya kul olma! Ömrünü bitmez sanıp, Şu dünyaya kul olma! Ata, dede, yâr nerde? Her biri kara yerde, Bir gün iner son perde; Şu dünyaya kul olma! Gam, sevinç devir devir, Gönlünü «Bir»e çevir. Rabbin Rahmân, Rahîm’dir; Şu dünyaya kul olma! Gelmez giden tek bir an, Şükredip Hakk’a dayan… Gafil […]

Continue reading »

KİM NEREDEN GELİR, NEREYE GİDER?

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com İnsan bu yolculukta kutlu yarışa gelir, Kimi kavga ederken, kimi barışa gelir! Kim bilir kim nereden gelir, nereye gider? Nefs iblisle birlikte hesap soruşa gelir! Elest’te; «Belâ» diyen neye şahit olursa, Kadere îmân eder, hayra yoruşa gelir! Kaç nefes zâyî oldu kundak-kabir arası, Bazen hayatın boyu birkaç karışa gelir! Hakk’a kul, Habîb’ine ümmet olmak ne […]

Continue reading »

GAFLET, EN BÜYÜK HASTALIKTIR

YAZAR : Aydın TALAY aydintalay@gmail.com Ömrümüz, yelle savrulan sonbahar yaprakları veya çözülen yumak misali geçip adım adım kabre yaklaşırken acaba ne kadar kendimizi muhasebeden geçiriyor veya eksiklerimizi düzelterek kendimizi ne derece çekip çevirebiliyoruz? Dilerseniz ne kadar gaflet içinde olduğumuzu ve bunun acı sonuçlarını birlikte bir parça mütalâa edelim. Zira çağımızın en vahim hastalıklarının başında gaflet geliyor. Bu kelime, dışarıdan bakıldığı […]

Continue reading »

GÖNÜLLE HASBİHÂL

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Çelik gibi bir irâde kuşan, Şehâdete er, bükülme gönül!.. Başakça eğil, rükûa uzan, Fakat diri dur, dökülme gönül!.. Küçük ve büyük ne varsa tara, İçinde Hudâ rızâsı ara, Hevâ ve heves asıllılara; Basit sanarak takılma gönül!.. Çağırdı cinâna Hak, beşeri, Zorâki değil gönüllüleri… Denizde balık misâli eri; Güzelle barış, sıkılma gönül!.. Sanatçıların esersizinin, Öğütçülerin […]

Continue reading »
1 6 7 8 9 10