ÖMÜR FİLMİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Nice dert var şu dünyanın içinde, Bu ayrılık cümlesinin âlâsı… Günler geçer bir figānın içinde, Ceylân gider feryâd eyler balası… Yolculuk vaktidir gözlerim uyan, Katıl bu kervana kalırsın yayan, Sıbğatullah ile gel sen de boyan, Parlatsın gönlünü zikrin cilâsı… Götürür bu tufan; yorgunu, dinci, Toprak yutar; nice güzeli, genci, Kopar bir fırtına; dağılır inci, Kim […]

Continue reading »

YÜZ AĞARTAN BİR NÎMET YÜZAKI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Oku bülbül! «Oku!» emrindeki hikmet Yüzakı, Gülün uğrunda fedâ aşk ile himmet Yüzakı! Kalbe nur merhemi, ay şebnemi, Hakk’ın keremi, Yüz ağartan güneşin mahremi, nîmet Yüzakı! Elde en usta kalemler, nice baş tâcı eser, Serde Kur’ân’a erenlerdeki hürmet Yüzakı! Bir bir öz ruhlu adımlar, yücelerden yüceye, Yüceden bahşedilen sözdeki kıymet Yüzakı! Her lütuf şartı […]

Continue reading »

ÖMRÜN, BU DERGÂHTA KUL OLSUN DA GÖR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Hakikat nefhası can verdi câna; Gönül, bu sevdayla dil olsun da gör!.. Tefekkür cezbesi sığmaz cihâna; Ömrün, bu dergâhta kul olsun da gör!.. Mânâ âleminde fark oldu farkım; Çözüldü esrârım, çağladı arkım!.. Mârifet söyleşir aşk denen çarkım; Bu irfan kaynağı sel olsun da gör!.. Nefsimle sınandım, nefsime sordum; Yedi nefs içinde bir gönül kurdum!.. Bu […]

Continue reading »

O KALIR!..

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com Ömür geçer, ecel yakalar bizi, Göçer her şey göçer, bir tek O kalır!.. Bir borana bakar insanın yazı, Göçer, her şey göçer, bir tek O kalır!.. Dağlar sarsılıp da yürüdüğünde, Bu varlık âlemi çürüdüğünde, Hayat pınarları kuruduğunda Göçer, her şey göçer, bir tek O kalır!.. Ey Sükûtî bil ki bu dünya yalan, Takdîr-i […]

Continue reading »

KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Muhabbet ehline hasretle bir ömür geçiyor, Bugün ne çâre, aratmaktadır gelen gideni. Ecel gelip bulacaktır sonunda n’eyleyeyim! Vatanda gurbeti hissettiren kederle beni. vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

Continue reading »

O GÜN…

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Bir gün var ilerde mutlak gelecek, O gün işin sarpa sardığı gündür… Allâh’ın her va‘di olunca gerçek, Korkunun belleri kırdığı gündür… Yıldızlar dökülür ay-güneş söner, Dağlar yürütülür dümdüz olur yer, Gökler var olduğu ilk hâle döner, Rabbin semâları dürdüğü gündür… «Kalk!» emri verilir Sur’la beşere, Herkes bölük bölük gelir mahşere, İnsanın zerrece hayra ve […]

Continue reading »

İKTİBAS

YAZAR : Hüseyin ÖZTÜRK YÜZAKI DERGİSİ Bu hafta kitap yerine «Yüzakı» yazılarıyla dolu bir dergi var. Aylık çıkan «YÜZAKI» dergisi; işyerlerinde, evlerde ve insanın yaşadığı her ortamda bulunması ve elden düşmemesi gereken bir muhtevaya sahip. «Muhteşem bir mâzîden, ihtişamlı yarınlara» üst başlığı ve «Edebiyat, kültür, sanat, tarih, toplum» alt başlığı ile yayınlanan derginin her sayısı; «insanın insanca ve İslâmca» yaşaması […]

Continue reading »

ÖMÜR TAKVİMİNİN SIR YAPRAĞINDA

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com -Muhterem M. Ali EŞMELİ Kardeşime…- Gündüz-gece, bakıyorum neler var, Ömür takviminin bir yaprağında?!. Hece hece okuyorum yerim dar; Ömür takviminin yer yaprağında!.. İnsan var, hukuka saygıdan uzak, Bilgiden, görgüden, duygudan uzak… Yarınki endişe, kaygıdan uzak, Ömür takviminin şer yaprağında!.. Ömrünce kullara kul olan kullar, Bîçâre öksüzler, yetimler, dullar, İçimde inişli çıkışlı yollar, Ömür takviminin zor […]

Continue reading »

ÖMÜR TAKVİMİNDE KAÇ YAPRAK KALDI?!.

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her gün fânî kazançlar uğruna; elindeki takvime saat saat, bazen her dakika bakan insanoğlu, yazık ki ömür takviminin yapraklarına neredeyse hiç bakmıyor. Baksa her şey değişecek. Baksa ve görse, neler neler fark edecek… Cennete koşacak, cehennemden kaçacak. O takvimi okuyabilse; Cehâletler, yerini gerçek ilme bırakacak. Ahlâk yeşerecek. Merhamet ve şefkat coşacak. Garipler, kimsesizler […]

Continue reading »

KAÇ YAPRAK KALDI?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Güneş battı, gece oldu, tekrar say; Ömür takviminde kaç yaprak kaldı? Enkaza dönüyor ten denen saray, Ömür takviminde kaç yaprak kaldı? Kimin aynı kalmış beden ve aklı? Bugün kim, ey insan, yarın kim haklı? Rabbim, ne verdiyse, hepsi sayılı, Ömür takviminde kaç yaprak kaldı? Hayat mı beşeri perîşân eden? Kabir eşiğinde onca hırs neden? […]

Continue reading »
1 7 8 9 10