KİM NEREDEN GELİR, NEREYE GİDER?

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

İnsan bu yolculukta kutlu yarışa gelir,
Kimi kavga ederken, kimi barışa gelir!

Kim bilir kim nereden gelir, nereye gider?
Nefs iblisle birlikte hesap soruşa gelir!

Elest’te; «Belâ» diyen neye şahit olursa,
Kadere îmân eder, hayra yoruşa gelir!

Kaç nefes zâyî oldu kundak-kabir arası,
Bazen hayatın boyu birkaç karışa gelir!

Hakk’a kul, Habîb’ine ümmet olmak ne devlet,
Feyz alan ruh ve gönül, cûş u hurûşa gelir!

Rahmân’a secde için, bir kul günde beş vakit,
Rabbinin huzûrunda esas duruşa gelir!

Âşıklar minnet etmez, veren O değil midir?
Cânan istesin yeter, can kaç kuruşa gelir!

Ecel, okunu atar ve ömür takviminin,
Son yaprağı düşerken kalp son vuruşa gelir!

14 Temmuz 2013