ANLADIM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Sevgidir insanın gerçek dünyası,
Nice gönüllere girip anladım.
Bir ömür mutluluk, sevginin hası,
İlmek ilmek kalbe örüp anladım.

Hüznün ateşiyle yandı yüreğim,
Temmuz sıcağında dondu dileğim,
Dayanılmaz sandım, şaştı feleğim,
Aklımı bu sırra yorup anladım.

Gönül gözü yakın eder öteyi,
Hoşgörü kapatır nice hatayı,
Kaç kereler taşa vurup baltayı,
Nefsin direncini kırıp anladım.

Hasretin bitmesin yerinde dursun,
Gecemi süsleyen yıldız olursun,
Yıldızlara baksan beni bulursun,
Uğruna ömrümü verip anladım.

Gönlümde an be an açtın, yeşerdin,
Göğü yıldız yıldız rûhuma serdin,
Hangi yana baksam kendin gösterdin,
Bu mânâ sırrına erip anladım.

Bitmeyen dilekler yoluma çıkar,
Hasreti bir şimşek ufkumda çakar,
Günbeyli bu derdi sabırla çeker,
Derdimi kendime sorup anladım.

İçime öteden düşen duygular,
Yaratılış gayesini vurgular,
Dâvûdî çağrıyla bitti sorgular,
Aşk ile hûzura varıp anladım.