VAY HÂLİNE…

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Kulu sultan yapanların, vay hâline, vay hâline…
Put yaratıp tapanların; vay hâline, vay hâline…

Allah ile aldatanın, riyâ ile saf tutanın,
Din ile îman satanın; vay hâline, vah hâline…

Şeytanla sırdaş olanın, fitneyle yoldaş olanın,
Eşkıyâya baş olanın; vay hâline, vay hâline…

Kıblesini şaşıranın, ne bulursa aşıranın,
Sabırları taşıranın; vay hâline, vay hâline…

Fakir-fukarâ soyanın, mal üstüne mal koyanın,
Gözü toprakla doyanın; vay hâline, vah hâline…

İnsanlıktan bıkanların, doğru yoldan çıkanların,
Gönülleri yıkanların; vay hâline, vay hâline…

Adâletten kaçanların, zulme bayrak açanların,
Fitne, fesat saçanların; vay hâline vay hâline…

Ömür boyu kin güdenin, helâli haram edenin,
Aşında nefret tütenin; vay hâline, vay hâline…

Münkir ile eş olanın, zâlime evdeş olanın,
Hâinle kardeş olanın; vay hâline, vay hâline…

Sermâyesi bâd olanın, yarını berbâd olanın,
Seferî, bîdâd olanın; vay hâline, vay hâline…