MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -13- DÖNDÜR YİNE SÂKÎ O BÜYÜK KÂSEYİ, DÖNDÜR!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Eyvâh o şirin sözlü güzel yâre kapıldık, Tekrâr şiirler okuyup câma sarıldık! Benden olayım cân ile ey işveli sâkî! Bâden ki refîkim, hemi pek ağzıma lâyık! Gündüzle gün, akşamla çerâğın eşidirler, Mestânelik âşıklığa pek düştü muvâfık! Her isteğiniz sizlerin olsun bu cihanda, Kalsın bana sâkî yalınız mahrem-i sâdık! Döndür yine sâkî o büyük kâseyi, döndür! Her katresi […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -12- EY ÂŞIKLAR!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Yarasın içtiğiniz bâdeler ey âşıklar! Hepsi olsun dilerim bal-şeker ey âşıklar! «Âfiyet olsun erenler!» sözü tâ Arş’a varıp, Geçti ammâ öte, hâlâ gider ey âşıklar! Sâhilinden söz edilmez, bu deniz can denizi, Lâ-mekândan yüce, neymiş ki yer ey âşıklar! Bir kıyâm ettiriyor dalgaya eş, bir secde, Bizi hayran bırakan her eser ey âşıklar! Deyiniz: Can oluruz bizler […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -11- TAŞ GİBİYDİM AMA MİHRİNLE MUM OLDUM BEN, MUM!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   O vakittir ki tutup zülfünü dîvâne olam. Mâsivâdan kesilip herkese bîgâne olam. Can verip çekmeyeyim bir daha can derdini hiç, Yakayım vârımı hep sâkin-i meyhâne olam. Coşmadan çıkmanın imkânı yok aslā küpten, Ben nasıl yoksa varıp vâsıl-ı peymâne olam. Doğru söz ister isen söyle bu dîvâne gibi: Can fedâ eylemeden sanma ki merdâne olam! Bir gün […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -10- ELİNDE BEN BİR ASÂ!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Sen od peşindeki Mûsâ, elinde ben bir asâ! Tutunca bir odunum, attığında ejderhâ! Zaman ve yerle mukayyet değilsin aslā sen, Benimse savrulur ömrüm eserken aşk u hevâ! Fakat değil bir ömür, bende bin ömür olsa, Senin yolunda ederdim inan bir anda fedâ! Duyunca vasfını gözden, gönül göz olmadadır, O anlatışta ne dil var, ne ses, ne […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -9- OLMAZ DOSTUM!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Bezme dâvet edilip gitmemek olmaz dostum! Gidip ahbâbı suâl etmemek olmaz dostum! Tûr-ı Sînâ benim, üstümdeki Mûsâ sensin; Bir tecellâ-yı cemâl etmemek olmaz dostum! Ahdim olsun ki ne yapsan bana geçmem senden; Ettiğin cevri helâl etmemek olmaz dostum! Sen güneşten daha aydın, daha parlaksın inan; Gönlü nûrunla misâl etmemek olmaz dostum! Derdi derman bilirim, cevri de ihsan […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -8- GÖNÜL ELBETTE DÜŞER AŞKINA!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Bir pırıltınla senin, Tur bile kaç pâre olur! Gönül elbette düşüp aşkına bîçâre olur. Mum olur lutf ile baksan nice taşlar, kayalar, Taşlaşır kahr ile baktın mı cihan, hâre olur. Âh edip ağla gönül, ağla ki ihyâ olasın, Ağlamak çünkü senin derdine tek çâre olur. Sefer ister gönül ammâ onu bağlarsın sen, Çözülür bağ da nihâyet, […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -7- AŞKININ HAZZI NASIL İŞLEDİ BİLMEM GÖNLE?

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   İçtiğin neydi senin öyle dün akşam güzelim? De ki artık gece-gündüz o şaraptan içelim! Aşkının hazzı nasıl işledi bilmem gönle? Gelmez ordan çıkarak bir daha dünyâda dile! Ona ben yalvarırım: Gel hadi ey haz, dile gel! Reddedip der bana: Gönlün bilemezsin ne güzel! Aşk her gönle bir uğrak verir elbette ama, Yerleşip gönlüme Allâh’a şükür kıldı […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -6- BAŞKA BİR KÂİNAT VAR!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Durma sâkî dolaştır câmı tekrâr tekrâr… Yok bu dünyâda senden tatlı, senden keremkâr… Bezme sen geldiğin an, kalmıyor akl u îman, Gönle Mansur misâli her yer olmakta bir dâr… Can kuşum oldu şeydâ, gözyaşım sanki deryâ, Vazgeçip senden aslā, istemem başka dildâr… Ârifan meclisinde devreden bâde candır, Özge meclis o meclis, sanma meyhâne zinhâr!.. Aşk u […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -5- ELEST’İN SESİ GELMEZ Mİ İÇİNDEN?

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Zannım bu yıkılmakta olan handan usandın! Lutfuyla Hudâ’nın yeni bir ufka uyandın! Sel üstüne kâşâne yaparsan göçer elbet, Gafletle tuzaktan yem alırsan hele, yandın! Ey rûh! Uzaklaş o tuzaktan, çık o evden! Mâdem bugün ervâh ile pür âlemi andın! Öyleyse kanatlan yine enginlere haydi! Yâd eyle ki sen bir dem uçup Arş’a uzandın! Takdîr ile düştün de […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -4- GETİR O BÂDEYİ SÂKÎ!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Getir o bâdeyi sâkî, getir de sun tekrâr! O meyden içmeli her nerde bulsa âşık-ı zâr! O bâdeden yere serpilse bir yudum tortu, Olur hemen kuru yerler çiçekli bir gülzâr… Coşup köpürdü mü durmaz küpünde fecre değin, Semâda, yerde ne mevcutsa neşvesiyle yakar! Getir, getir ki açılsın gönül hazîneleri, Onun içinde henüz bilmedik ne sırlar var! […]

Continue reading »
1 2