Eğitimde Zihniyet Meselesi

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Devleti devam ettirecek, milleti yaşatacak nesillerin her bakımdan mükemmel olarak yetiştirilebilmeleri için; maddî ve mânevî, ne fedakârlıklar yapılsa sezâdır. Tarihte geniş coğrafyalara yayılmış büyük imparatorlukların, onu taşıyacak nesillerin yeterli ihataya sahip olarak yetiştirilememesi veya çeşitli zaaflarla malûl bulunmaları gibi sebeplerle dağılıp gittikleri bilinen bir husustur. Bunun içindir ki; bugünün dünyasında, tarihî hâdiseleri iyi tahlil […]

Continue reading »

İki Günlük Misafir…

AHMET ZİYLAN Misafir deyince… Herkes bir bakıma misafir. Çünkü dünya misafirhane. Buna işaretle şair ne güzel söylemiş: Ne Kārun’a kaldı ne Süleymân’a… Bakın tarihe; saltanat, mal-mülk, zenginlik vesâire ne şuna kalmış, ne buna kalmış. Bu dünya, içindeki nimetlerle beraber her doğan insana şunu söylüyor: «Ey insan! Unutma ki sen de misafirsin!» Bu sebeple ben, bütün insanları hep misafir olarak görürüm. […]

Continue reading »

«Kuşak Çatışması Olmamalı!» mı?

AYNUR TUTKUN Kimi geç kimi erken gelen aile fertleri akşam sofrasına beraber oturamamış olsalar da nihayetinde aynı çatı altında toplanmayı başarmışlardır günün sonunda. Anne mutfakla meşgulken baba televizyonun karşısında, kumanda elinde gün boyu izleyemediği haberleri ya da siyasî meseleleri kanallar arasında gezinerek yakalamaya çalışmaktadır. Ekonomik refahın neticesi olarak çocukların da kendi odalarında kendi televizyonları olduğu için onlar da istediği diziyi/maçı […]

Continue reading »

Affeden Kaybetmez!

Aynur TUTKUN En uzun yolculuğun Edirne’den Kars’a olduğunu düşünürsek yanılmış oluruz. En uzun yolculuk beynimizden yüreğimize yaptığımız yolculuktur. Üzücü bir olay karşısında aşağıdan, yukarıdan, sağdan, soldan düşünerek, çeşitli yorumlar yaparak zihnimizi çatlatırcasına yorarız. Olayları siyah ya da beyaz çerçeveler içerisine oturtmaya çalışarak ara renklerden şiddetle kaçınırız. Hâlbuki insan ilişkilerinde siyah ya da beyaz çerçeveye yerleştirilebilecek olaylar çok sınırlıdır. Gri, pembe, […]

Continue reading »

Hasbî Sohbetlerin Önemi ve Van’dan Küçük Bir Örnek

Aydın TALAY Yurdumuzda halk ve aydın tabakasının arasının gittikçe açılması ve hattâ uçurumlar oluşmasının çok eskiden beri devam edegelen bir vâkıa olduğu sanılmamalıdır. Osmanlı’da ulemâ halkın içinde idi. Medreselerde her seviyede verilen ve hayatla bağdaşan derslerin yanı sıra sohbetlerin birleştirici ve kaynaştırıcı ayrı bir özelliği sadece Cuma vaazlarından ibaret değildi. Rahle-i tedrîsinde öğretimin yanı sıra canlı ve etkileyici âdâb ve […]

Continue reading »

Röportaj – Makedonya’dan Misafirler…

Makedonya Hamidiye İmam-Hatip Lisesi öğretici ve öğrencileri IBS organizasyonunda ülkemize yaptıkları ziyaret kapsamında 21 Ağustos 2007 günü dergimizi de ziyaret ettiler. Misafirleri ağırlayan Genel Yayın Yönetmeni M. Ali EŞMELİ, Hamidiye İmam-Hatip Lisesi öğrencilerine dergilerimizden hediye etti. Okul yetkilisi Nasır RECEBÎ ile gerçekleştirdiğimiz kısa bir hasbıhâli sunuyoruz: Yüzakı: Efendim, okulunuz hakkında okuyucularımıza bilgiler verir misiniz? Nasır RECEBÎ: Okulumuz, Doğu Makedonya’da İştip’te. […]

Continue reading »

Sadece 5 Dakika

Mehmet Fatih VARGELOĞLU Dışarıdan bir kedi iniltisi duydu… İsteksizce pencereye döndü. Çünkü evraklardan artık kafasını kaldıramaz hâldeydi. Baktı; Bir kedi ve yavrusu… Canı sıkıldı. Sinirli bir şekilde camı açtı ve onları hışımla kovdu. Sonra söylene söylene kaldığı yerden kâğıtların arasına daldı. Fakat bu defa kapının çaldığını duydu. Yine canı sıkıldı. İsteksizce buyurun, dedi. Lise 2. sınıflardan Ahmet isimli bir öğrenci […]

Continue reading »

Susmak

Hadi ÖNAL Söylenecek çok şey varken, bunları söylemenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini anlayıp da sessizliğin sesine kulak vermek midir susmak? Susmak, gelişen olaylara ve durumlara karşı tek kişilik protesto mudur? Yoksa olana bitene râzı olup kabullenmenin, boyun eğmenin değişik bir ifadesi midir? Bakıyoruz; sözlükler susmayı: «Konuşmamak, konuşmaktan kaçınmak, sükût etmek» olarak tarif etmiş. Tarif böyle de niye susar insanlar? Şimdi ben, […]

Continue reading »

Gıdalardaki Katkı Maddeleri 15

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL Katkı maddelerinin büyük bir bölümü maalesef insan sağlığı için zararlı maddelerdir. Bu zarar, çoğu kere alınan maddenin miktarına bağlıdır. Bazı özel durumlarda ise çok küçük miktarlarda olsa bile maddenin ortamda bulunması zararlı olabilmektedir. Geçen yazılarımızda bir kısmından bahsettiğimiz zararlı etkileri anlatmaya devam edelim. GEN MÜHENDİSLİĞİ ÜRÜNLERİ VE GENETİK KİRLİLİĞE KARŞI TEKLİF/TAVSİYELER 1. Bu Ürünlerin Piyasaya Sürülmelerinin […]

Continue reading »

“Biz…” “Siz…”

Aynur TUTKUN Kazakistan’dan misafirimiz Şolpan’la tanışmamız ve ondan aldığım intibalar bende farklı düşünceler, değişik hisler meydana getirdi. Komünizmin baskısı altında oluşmuş gelenek ve görenekleri, hayata bakış açıları, dinin hayatlarındaki yeri elbette ki insanı şaşırtıyordu. Her şeye ve bu kadar farklılığa rağmen çok güzel anlaşıyor olmak hârikaydı. “–Nüfusunuzun yüzde kaçı Müslüman?” diye sordum. “–50-60…” dedi. “–Müslüman nüfusun yüzde kaçı örtülü?” dedim. […]

Continue reading »
1 52 53 54 55 56 60