Cıvıl Cıvıl Bir Çocuk Dergisi

  Birdirbir Dergisi, çocukların din eğitimlerine ve dinî bir kültür edinebilmelerine katkı sağlamak amacıyla çocuk eğitimi, aile eğitimi, karakter okulu gibi çalışmalarından tanıdığımız EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) tarafından neşrediliyor. Din eğitimine odaklanmış oyunlu, eğlenceli, bilmeceli, bulmacalı, karikatürlü hâsılı güleryüzlü bir dergi, «Birdirbir». «Eğlenceli din eğitimi» sloganıyla yola çıkan, Karagöz-Hacivat gibi kültür dünyamızdan simâları günümüz dünyasına aktaran dergi, her […]

Continue reading »

Hat Sanatında Zirve Hamleler

Ali HÜSREVOĞLU Geçtiğimiz ay Altunizade Kültür Merkezi, büyüleyici ve oldukça orijinal bir hat sergisine daha ev sahipliği yaptı. Dergimizdeki yazılarında da eserlerini hayranlıkla temâşa ettiğimiz Hattat Ali HÜSREVOĞLU, yılların birikimiyle hazırladığı el emeği-göz nûru eserlerini kırk dokuzuncu sergisinde sanatseverlerin takdirine sundu. Sergide; değerli sanatkârın, ziyaretçileri büyüleyen, birbirinden güzel çok sayıda çalışma yer aldı. Çeşitli  esmâ-i hüsnâ çalışmaları, ferman tarzında, tuğra […]

Continue reading »

Talea’l-Bedru Aleynâ

Ali HÜSREVOĞLU Okunuşu: Talea‘l-bedru aleynâ min seniyyêti’l-vedâ‘ Vecebe’ş-şükrü aleynâ mê deâ lillêhi dâ‘ Eyyühe’l-meb‘ûsu fînê ci‘te bi’l-emri’l-mutâ‘ Anlamı: Ay doğdu bizlere, Vedâ Tepeleri’nden. Allah’a çağıran biri bulundukça şükür gerekli oldu bize. Ey bize gönderilen Elçi, Sen itâat edilmesi gereken bir emir getirdin bize. Bilgi: Asr-ı saadeti ihya projesi koleksiyonundan olan bu eser «Kutlu Doğum Ayı»nda tasarlandığı için bir hâtıra olmak […]

Continue reading »

Sessiz Adalet

Büyük bir İslâm mütefekkiri: «Hâkim zulmeder, kader adâlet eder.» buyuruyor. İnsanlar çoğu zaman, haksızlığa uğradıklarını, günahsız yere suçlandıklarını ya da ceza gördüklerini düşünürler. Hâlbuki Allah âdildir, kader hata yapmaz! Can ALPGÜVENÇ, kaderin hayatlara çizdiği adâleti, «Sessiz Adalet» adlı romanında, çok çarpıcı bir biçimde örnekliyor. Kocası tarafından terk edilen bir kadının çektiği tarifsiz acılar ve hatasını anlayıp yıllarca bunun pişmanlığıyla kavrulan […]

Continue reading »

Hazret-i Yusuf’un Duası

Ali HÜSREVOĞLU Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahim Rabbi kad êteytenî mine’l-mülki ve allemtenî min te’vîli’l-ehâdis. Fâtırassemâvâti vel’ardı ente veliyyî fi’d-dünya ve’l-âhirati teveffenî müslimen ve elhıknî bi’s-sâlihıyn. (Yusuf Sûresi, 101) Anlamı: Rahman, Rahim Allâh’ın adıyla Ey Rabbim Sen bana mülk ü saltanattan bir nasip verdin. Olayların ve rüyaların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim dünyada da âhirette de dostum Sen’sin! Beni Müslüman […]

Continue reading »

Gönülde Gül Telaşı Yusuf DURSUN

Bestami YAZGAN Şiir kitabını elinize aldığınızda kapaktaki bir gülün tatlı tebessümüyle karşılaşıyorsunuz. Hemen köşesinde bir isim: «Gönülde Gül Telaşı.» Doğrusu günümüzde hepimizin hayatı bir telaştır gidiyor. Bu bakımdan telaşa pek âşinayız ama «Gönülde Gül Telaşı» da ne ola ki diye bir merak başlıyor insanın içinde. Bir kitap için iyi bir başlangıç olsa gerek bu ilgi. Kitabın I. bölümü «Gönül Coğrafyası» […]

Continue reading »

“Yâ Rabbî, Mahabbet İçin Mahabbetine Muhtâcım”

Ali HÜSREVOĞLU Okunuşu: (sağ üstte) Yâ Rabbî (sol üstte) yuhıbbühüm ve yuhıbbûnehu Anlamı: Allah mü’minleri sever, mü’minler de Allâh’ı severler. (Mâide, 54) İri sülüsle: Mahabbet içün mahabbetine muhtâcım. Söz: İrfan ÖZTÜRK Tasarım ve hat: Ali HÜSREVOĞLU Yazı türü: Sülüs-nesih Sen’in aşkın deniz ben bir balıkcık Balık sudan çıksa heman ölüdür.a İçimizde Allâh’a karşı bir sevgi doğunca bizden zannediyoruz. Bu, şânı […]

Continue reading »

Hazret-i Ali’nin Bir Sözü

Ali HÜSREVOĞLU Hazret-i Ali’nin Bir Sözü Okunuşu: (en üstte ma’kılî hatla): Yâ dünyâ (celî sülüsle): Ğurrî ğayrî, ğurrî ğayrî Anlamı: “Ey dünya, git benden başkasını aldat; benden başkasını aldat!..” Yazı türü: Sülüs Sunuş: Eskitme üzerine Kâğıt deseni: Ali HÜSREVOĞLU Açıklama: Turuk-ı aliyyeden on birinin zât-ı âlîleri yoluyla Fahr-i Kâinat Efendimiz’e bağlandığı bilinen Hazret-i Ali, çocukluğundan itibaren birçok kaygan yerden geçmiş, […]

Continue reading »

Âyet-i Celîle

Ali HÜSREVOĞLU Metin: 1. En üstte beş yarım daire şeklinde eserin konusu olan âyet-i celîlenin iniş sebebi nesih hattı ile yazılmıştır. 2. Daire şeklinde, sülüs hattı ile: we men yutı’ıllêhe we’r-rasûle 3. Yarım daire şeklinde, nesih hattı ile: fe ülêike me‘a’llezîne en‘amellâhu aleyhim min 4. Yarım daire şeklinde sülüs hattı ile: en-nebiyyîne we’s-sıddîkıyne we’ş-şuhedêi we’s-sâlihıyn 5. Altta ortada iri sülüsle: […]

Continue reading »

«Musandıra» ya da Dükkân-ı Hikem

Olcay YAZICI Buram buram ıhlamur, kekik ve yayla çiçeği kokan bir şiirle karşı karşıyayız. Sanki anamızın çam tahtasından yapılma, naftalinli sandığı açılmış önümüzde; sanki ipek hışırtılı bir bedesten önündeyiz. İhtişamın, ebedî yeninin, sonsuz güzelliğin «Musandıra»sı bu.. Ihlamur kokusu ümit ederek, Yıkık değirmeni kırk yıl beklemek Bülent MANAV -Ölen Şiir Değil, Hislerinizdir!- Ömrünce tek dörtlük yazacak kadar istidâdı olmayan, ibdâ gücü […]

Continue reading »
1 17 18 19 20 21