Yüzakı Bir Coşku İçerisinde; KUTLU DOĞUM PROGRAMLARI

Geçtiğimiz ay Yüzakımız tarafndan, Fahr-i Kâinat -aleyhi ekmelü’t-tahiyyat- Efendimiz’in mübarek velâdetlerinin milâdî yıldönümü olan 20 Nisan’da Kutlu Doğum Haftası faaliyetleri çerçevesinde, na’t geceleri, konferanslar ve birbirinden güzel programlar gerçekleştirildi. Peygamber âşığı, şiir ve edebiyat dostu derneklerle birlikte tertip edilen programlar, konunun icap ettirdiği seviye ve kaliteyi yansıtması yönüyle dikkat çekiciydi.

Na’t-ı şeriflere Hakk’ın Habîbi’ne lâyık hassasiyet ve titizliğin gösterilmesinin altını önemle çizen Yüzakı, programlarda dikkat ettiği vakar, estetik ve güzellik ile Efendimiz’e arzıhâlin ve insanımıza Efendimiz’i arz etmenin en güzel tarzını, üslûbunu aradı, takip etti.

Elbette elimizden, dilimizden gelenin en iyisiyle; zira O’nu hakkıyla methetmek, tarif etmek ne mümkün! Seyrî’nin dile getirdiği gibi:

Gül desem, ey Yüce Mahbub, terinin damlası o,
Neye teşbîh edeyim, mazhar-ı levlâksın Sen!

İşte programlardan kısa kısa notlar:

ESKİŞEHİR’DE HEYECANLAR YEPYENİ

Eskişehir’de 28 Mart 2008 tarihinde Erkam Derneği ile birlikte gerçekleştirilen Na’t-ı Şerif programında Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, lebâlep dolan salondaki seyircilere konferansın ardından okuduğu Tâif ve Hazret-i Bilâl’in Ezanı şiirleriyle duygulu anlar yaşattı. Çok güzel bir mânevî atmosfer meydana geldi.

İNEGÖL YİNE «GÜL»DÜ

Yıldız Gençler Derneğinin düzenlediği program İnegöl’ün merkezinde Sani KONUKOĞLU Konferans Salonunda 4 Nisan 2008 günü gerçekleştirildi. Editör Ali Rıza BUL, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI ve Genel Yayın Yönetmeni M. Ali EŞMELİ’nin katıldığı program öncesinde mahallî bir televizyonda program ve dergiyi tanıtıcı bir mülâkat gerçekleştirildi. Gecede Tâlî, topluluğu na’t-ı şerifler ile selâmladıktan sonra, Seyrî, muhtevalı bir konferansın ardından birbirinden güzel şiirlerini paylaştı ve program sonunda kitaplarını imzaladı.

SUSURLUK ARTIK PEYGAMBER
AŞKIYLA MEŞHUR

Balıkesir’de aynı gün gerçekleştirilecek na’t gecesinden önce bu yemyeşil ilçemizde 12 Nisan 2008 günü düzenlenen program güzel bir Yüzakı programı oldu.

BALIKESİR’DE ÇITA YÜKSELİYOR

Balıkesir’de bu yıl ikinci programımız. Küçük salonların almadığı coşku bu kez bir spor salonunu seçmişti. 12 Nisan 2008 tarihinde Kurtdereli Spor Salonunda, Çevre ve Kültür Derneği ve Yüzakı Balıkesir İl Temsilciliği ile birlikte Yüzakı Kültür Etkinliklerinin ikincisi olarak Na’t-ı Şerif Gecesi düzenlendi.

Yazarlarımızdan M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hattat Ali HÜSREVOĞLU’nun slayt eşliğinde Hazret-i Peygamber’in hayatından ve Medine-i Münevvere’den tablolar sunduğu programda, Balıkesirli gençlerden şiirler ve ney eşliğinde ilâhîler de yer aldı. Yüzakı şairleri Günbeyli (Mahmut TOPBAŞLI), Celil (Halil GÖKKAYA) ve Tâlî (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) na’tlarıyla heyecanı alevlendirdiler. Seyrî (M. Ali EŞMELİ);

Bugün Muhammed’e sevdâda imtihan günüdür!

diyerek başladı, söze ve şiire. Selman SELÇUK’un başarıyla sunduğu gecede şiir dostu Vali yardımcısı Azmi YEŞİL de şiirler okudu.

VAN’DA ELVAN ELVAN ÇİÇEKLER

18 Nisan 2008 günü Van’da VATSO Salonu Na’t-ı Şerif Programına sahne oldu. Program, Van Cansuyu Derneği ve dergimizin ortak organizasyonuydu. Seyrî’nin «Na’t-ı Habib» adlı şiirini besteli bir şekilde, masum gönülleriyle seslendiren çocuklar, bir kısmı ayakta kalan kalabalık izleyici topluluğunun kalplerini fethetti.

Na’tların bereketli ikliminde geçen konferans ve Yüzakı şiir ziyafeti, Peygamber sevdalısı Vanlılara müstesnâ bir gece yaşattı.

ÎMAN İLE AKMAYA DEVAM ET EY SAKARYA!

Vuslat Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile hazırladığımız Na’t-ı Şerif Gecesi 25 Nisan 2008 tarihinde Sakarya İlâhiyat Fakültesi Konferans Salonu’ndaydı.

Şairlerimiz Hanoğlu (Abdülaziz DUMAN), Tâlî (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI), Mecnun (İbrahim Hakkı UZUN) ve Hakkı ŞENER’in şiirlerini okuduğu ve Süleyman DAL’ın da şiirler seslendirdiği gecede mükemmel bir na’t-ı şerif heyecanı, Hazret-i Muhammed Mustafâ muhabbeti oluştu. Seyrî’nin, Na’t-ı Şerif edebi üzerine yaptığı konferansının son vurgusu şu oldu:

Îman ile akmaya devam et ey Sakarya!

AHMED Ü MAHMÛD ELİ; KOCAELİ’NDE

26 Mayıs 2008 günü düzenlenen Kocaeli’deki programda yine Yüzakı konferansı ve şiir ziyafeti vardı. Gece, Tâlî’nin;

Bitsin artık zorlu kış, essin mübârek bir sabâ,
Merhabâ derken Gül’ün, duysun dikenden «elvedâ!»,
Pus, kasâvet kalksın artık tertemiz olsun havâ,
Bir bahar bahşet İlâhî, rahmetinden bir bahar…

duasına paralel bir coşku içerisinde geçti. Hazret-i Peygamber’e karşı edebin vurgusu Nâbî’nin içli beyitleriyle dile getirildi.

GÜZEL BİR YARIŞ!

Yüzakı şairleri, Hüdâyî Kültür Ünitesi Na’t Yazma Yarışması değerlendirme heyetindeydi. Yüzlerce şiir arasından iki güzel şiir ve şair öne çıktı:

1. İbrahim SAĞIR,

2. Hakkı ŞENER.

Bu güzel yarışma vesilesiyle na’t edebiyatımız iki güzel şiire daha sahip oldu.

TEBRİK ve dua

Gerçekleştirdiğimiz programlarda başarılı gayretlerinden dolayı emeği geçen bütün Peygamber sevdalılarını gönülden tebrik eder, ebedî şefaate nâil olmalarını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Şairimiz Hanoğlu’nun da dediği gibi, her yüz akı coşku, -aleyhissalâtü vesselâm- Efendimiz’in sevdasına:

 

Âşıkânın söyler dili,
Dervişler yakar kandili,
Kurulur aşkın mahfili,
Muhammed’in sevdasına.