LATÎFE VE NÜKTELER

  KIYMETLİ DÎVÂN Molla Câmî zamanında, saçma-sapan sözler söyleyip bunu etrafına şiir diye yutturmaya çalışan müteşairlerden birisi hacca gider. Dönüşte Molla Câmî’yi ziyaret eder ve konuşma esnasında sözü yine kendi yazdıklarına getirip: “-Hacca giderken dîvânımı da beraber götürmüştüm. Teberrüken Haceru’l-Esved’e sürdüm.” der. Molla Câmî ise şöyle karşılık verir: “-Keşke zemzem kuyusuna atıp orada bıraksaydın… ” ÇALINTI ŞİİR Şair Enverî bir […]

Continue reading »

Kültür-Sanat Haberleri Yüzakı Kutlu Doğum Programları Devam Ediyor

YÜZAKI DÜZCE’ DE!.. Yüzakı Dergisi’nin Nisan ayı boyunca gerçekleştirmiş olduğu Kutlu Doğum Programları ay sonunda da devam etti. 28 Nisan 2006 tarihinde Düzce’de Muradiye Vakfı Hâfız Hasan Efendi Şûbesi’nin düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Programı Düzce halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Programda ilk olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali AKYÜZ: «Yaşayan Kur’an Hazret-i Peygamber» konulu bir […]

Continue reading »

Sizin Köşeniz

Can toprağına Cenâb-ı Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in muhabbet damlası düşen kardeşlerimiz, Allah’ın selâmı, rahmeti, sonsuz hayır ve bereketi üzerinize olsun. Yüzakı Dergisi nice zamandır çıkıyormuş da benim haberim yokmuş. Bir dostumuz getirdi de tanış olduk. Hastalık sebebiyle evden çıkamıyoruz. Böyle olunca da kafesteki kuş gibi nâle ve feryâdımız ancak kafes içinde kalıyor. Sevgili’nin diyârından bâd-ı sabâ kokuları taşımada ve […]

Continue reading »

GÜFTELER VE BESTELER…

Sadettin KAPLAN Güfte, şarkı sözü, yani şiir; tıpkı bir gelin gibidir. Beste ise bu geline giydirilen gelinliktir. Gelin ya çok güzeldir, ya çok çirkin, ya da bunların ortasında bir yerdedir. Geline giydirilen gelinlik eğer usta bir terzinin makasından çıkmamışsa, gelinin üzerinde rüküş ve eğreti durur. Usta bir terzi, çirkin bir gelinin üzerinde bile şık duracak gelinlikler dikebilir. Ama eninde sonunda […]

Continue reading »

KİTAP TANITIMI

MUSTAFA KEMÂLEDDİN BEKRÎ ve TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ İslâm düşünce, kültür ve medeni yetinin önemli bir parçası olan tasavvuf, tarih boyunca İslâm coğrafyasında etkili olmuş ve her dönemde yetiştirdiği örnek şahsiyetleri ile topluma yön vermiştir. Osmanlı toplumunda tasavvuf ve tarîkatlarin üstlendiği fonksiyonlar, yapılan akademik ve ilmî araştırmalarla gün yüzüne çıkarılmaya devam etmektedir. Bu çerçevede esere konu edilen ve ayrıntılı olarak incelenen Mustafa […]

Continue reading »

MERHAMET ET, RAHMET BUL

Tasarım: Ali HÜSREVOĞLU Yazı türü: Celî sülüs Hat: Ali HÜSREVOĞLU Sunuş: Eskitme üzerine Özelliği: Türünde ilktir. Okunuşu: men lâ yerham lâ yürham Anlamı: Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bilgi: Bir gün Peygamber Efendimiz’in, torunu Hasan ile kölesinin oğlu Üsâme’yi birer dizine oturtup sevdiğini gören bir bedevînin, gördüğünü yadırgayarak: “Benim on çocuğum var, bunlardan hiçbirini öpmedim bile!” Demesi üzerine Peygamber Efendimiz: “Allah […]

Continue reading »

Kemerlerinizi Bağlayın! Değişiyoruz!!!

Mahmut ALPİR alpir26@yuzaki.com Çok sihirli bir kelime şu değişim. Herkesin dilinde o var, son zamanlarda. Kelimeler arasındaki kullanılma oranı da çok yüksek. Hele gençliğimiz arasında farklı bir güce sahip arasında farklı bir güce sahip olunca, sonuçlar da hiç olumlu olmuyor. Meselâ insanlar, rastgele her şeylerini değiştirmek istiyorlar. Ama bir değiştirilecek şey var, bir de değiştirilmeyecek değil mi? Bizde moda dünyasından […]

Continue reading »

FIKRA ve NÜKTE

MÂNÂSIZ BİR ŞEY YAZMAK İSTEMİŞSİNİZ Victor HUGO’ya gençten bir adam, birçok şiirlerini okuduktan sonra: “–Üstat, şiirlerimi nasıl buldunuz?” diye sorar. Hugo bu yeniyetme şaire: “–Vezinsiz, kâfiyesiz ve mânâsız bir şey yazmak istemişsiniz. Hem de muvaffak olmuşsunuz, bravo!” der   YÜZÜ GÜLMEZ… Neyzen Tevfik bir gün, sert, kavgacı, geçimsiz bir adam olan komşusu Tahsin Bey’le karsılaşır. Tahsin Bey: “–Bugün hanımı dişçiye […]

Continue reading »
1 19 20 21