LATÎFE VE NÜKTELER

  KIYMETLİ DÎVÂN Molla Câmî zamanında, saçma-sapan sözler söyleyip bunu etrafına şiir diye yutturmaya çalışan müteşairlerden birisi hacca gider. Dönüşte Molla Câmî’yi ziyaret eder ve konuşma esnasında sözü yine kendi yazdıklarına getirip: “-Hacca giderken dîvânımı da beraber götürmüştüm. Teberrüken Haceru’l-Esved’e sürdüm.” der. Molla Câmî ise şöyle karşılık verir: “-Keşke zemzem kuyusuna atıp orada bıraksaydın… ” ÇALINTI ŞİİR Şair Enverî bir […]

Continue reading »
1 19 20 21