SALTANAT SÜRMEK Mİ,HİZMET ETMEK Mİ?

M. Akif GÜNAY kalbi@yuzaki.com Tarih, ibret almak içindir ve ona basîretle bakanlar için nice derslerle doludur. Tarihimize yönelik şartlı bakışların en ziyâde takıldıkları konuların başında, Osmanlı Hânedanı’nın -kelimenin aslî mânâsıyla değil de, kendi zihinlerindeki menfi anlamıyla- «saltanat sürdükleri» iddiası gelmektedir. Güyâ bu saltanat, keyfî bir idareye zemin hazırlayan, zevk u safâ içinde yaşamayı temin eden bir yönetim tarzını ifade etmektedir. […]

Continue reading »

NE HOR GÖR, NE DE İNCİT!

İrfan ÖZTÜRK Eskiden hukuk fakültesini birincilikle bitirenleri mükâfat olarak Medîne-i Münevvere’ye kadı (hâkim) olarak tayin ederlermiş. Gönlü Rasûlullah aşkı ile dolu olan bir genç bunu duyunca bütün gayretini sarf ederek, hukuk fakültesini birincilikle bitirmeye karar vermiş. Gündüz okulda, gece ise evinde mum ışığında ders çalışır, uyku bastırınca parmağını yanan muma tutar, parmağını yakar, uykusunu dağıtırmış. Bir de adak adamış: “Eğer […]

Continue reading »

O Gül’ü Tanımak

Adem SARAÇ O’nu tanırsak, O’nun Allah’tan getirdiklerini de doğru bir şekilde tanımış oluruz… O Kâinatın Efendisi’ydi… Âlemlere Rahmetti… Allah Teâlâ, O’nun nurunu yarattı önce. Bütün âlem O’ndan sonra alem oldu. Her şey O’nun için… Bütün bunlarda bizim için. O’na “Habîbim!” dedi. O’nu sevdi. Bize de O’nu cân u gönülden sevmemizi emretti. O, güzeldi… Güzeller güzeliydi her alanda… Her güzellik O’nun […]

Continue reading »

Vasiyet ve Hikmetler

Dr. Adem AKIN- Muhammed YETİM ademaki n@yuzaki.com muyetim@yuzaki.com MUHYİDDÎN-İ ARABÎ ‘DEN VASİYETLER Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, öncelikle Kur’ân ve sünnetten süzdüğü bilgilerin, sonra da kendisinden önce yaşayan ulemâ ve evliyânın eserlerinin ve başta Fütûhât-ı Mekkiyye’si olmak üzere bütün kendi kitaplarının özünü 201 vasiyette toplamıştır. VASİYET 14-A Kullara zulmetmekten şiddetle kaçın! Zulüm, kıyâmet gününün zulmetleri/karanlıklarıdır. Kullara zulmetmek, Allah tarafından onlar için edâ […]

Continue reading »
1 120 121 122