YÜZAKI DERGİSİ 142. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Sebepler âleminde, her oluş bir başka oluşa hizmet eder. Domino taşları gibi dizilir gider oluşlar… Müsebbibü’l-esbâb olan yani sebepleri yaratan Allâh’ın takdiridir bu. Kâinât insanın hizmetine verilmiştir, musahhar kılınmıştır. Her varlık, bu hizmeti isyan ihtimali olmaksızın yerine getirir. Meselâ güneş… Bizi ısıtır, aydınlatır, besler… O koskoca gök cismi biz âcizlerin hizmetini görmek için, âdeta fır döner! Fakat onun […]

KUR’ÂN’DA HİZMET

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Hazret-i Musa, Mısır’da karıştığı bir hâdiseden sonra Firavun’un kendisi hakkında yakalama kararı çıkardığını duyar ve Mısır’dan kaçar. Aç, bîilâç vaziyette meçhule doğru yolculuğuna devam ederken, Medyen’de karşılaştığı iki yardıma muhtaç kıza yardım eder. Bu hizmeti onu Şuayb -aleyhisselâm- ile tanıştıracaktır. Hazret-i Şuayb, 8-10 yıl hizmet şartıyla onu kızıyla evlendirir. Sarayda yetişen Hazret-i Musa; Anadolu […]

Dîni Aşkla Yaşamak: TASAVVUF

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Medeniyetler, kendilerine mahsus yüksek tasavvurlarına göre; önce kendi insan tipini, vakıf insanları inşa ederler. Vakıf insan; istikamet üzere, kendinin ve mes’ûliyetlerinin şuurunda olan insandır. Bu mes’ûliyet; kendisiyle, çevresiyle ve Rabbiyle olan münasebetleri ihtivâ eder. Vakıf insan; tabiata rahmet nazarıyla bakan, başkalarının değerlendirmesini kaāle almaksızın, sadece Allah Teâlâ’nın rızâsını kazanmak için, kendini O’nun yolunda her […]

KULLUK EDEBİ

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Aralık ayında yine bir «Mevlid Kandili»ni idrak edeceğiz ve Peygamber Efendimiz’in âlemlere rahmet olarak gönderilişiyle nâil olduğumuz nimetleri hatırlayacağız. İslâm âleminin zor günler geçirdiği bu dönemde, galiba ne büyük bir nimet içinde olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Biz insanlar; tabiatımız icabı, bize yakın ve âcil görünen dünya hayatını, gözümüzde büyütüyor, dünyanın düzenini, rahatını, konforunu asıl zannedebiliyoruz. […]

Müslüman Lâik Olabilir mi,
Ne Kadar Olabilir?

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Bilindiği üzere lâiklik, batıda ortaya çıkmış ve batıya ait olan bir kavramdır. Lâik kelimesi, Hıristiyanlık’ta ruhbanlık ve din adamları sınıfının dışındaki insanlar için kullanılıyordu. İslâm’da ruhbanlık ve din adamları sınıfı olmadığı için, aslında bizim dünyamızda böyle bir kelimenin de yeri yoktu. Ne var ki, ülkemizde XIX. asrın ikinci çeyreğinden başlayıp bir asır sonra […]

Mânevî Terakkî ve Şahsiyet Medresesi Olarak TASAVVUF DÜNYAMIZ

YAZAR : Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Kâinat, insan için çözülmeyi bekleyen muammâlar silsilesi ile dolu. Varlık âlemi insan için ne kadar karmaşıksa, bu âlemin içerisinde yaşayan insan da o kadar karmaşık ve sırlarla dolu. İnsanı tanımlayan ilim adamlarına baktığımızda, insanı âdeta küçük bir âlem olarak nitelediklerini görüyoruz. Kâinâtın yapısında; hem madde, hem de mânâ olduğu gibi, küçük âlem olan insanın da […]

YÜZAKI DERGİSİ 141. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Her medeniyet, kendi insan tipini yetiştirir. Günümüzde; doğuda, batıda, sokakta, idarede, bir şeyler yapan ve yapmayan bu insan tipi hangi medeniyetin mahsûlü? Suriye’yi yıllardır kana bulayan cellât, Avrupa’da tıp tahsili yaptı. Kendisi bir göz doktoru fakat yol açtığı fâciaları göremiyor. Hadi o, babadan aldığı verâsetle böyle zulmediyor diyelim. Ya ona yardım edenler? Orta Doğu’yu bir strateji oyunu plâtformuymuş […]

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com 5-6 sene evvel umre vesilesiyle Mekke-i Mükerreme’deyiz. Dergimizdeki hayat tecrübesi dolu yazılarından tanıdığınız kıymetli Ahmet ZİYLAN Ağabey, talebelerden ve biz hocalarından oluşan 15-20 kişilik grubumuza çay ikram etmek istedi. Kaldığı otelin genişçe lobisinde çay içecek, kısa bir hasbihâl edecektik. Lobi müsait; biz çayları-kahveleri söyleyip oturacak iken, otel vazifelilerinden biri geldi ve telâşlı bir şekilde; […]

FERT, CEMAAT, DEVLET ve ÜMMET…

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Orta yaşlı, başı örtülü bir hanımla tanıştırıldım, ayaküstü sohbet ediyoruz; “–Oğluma kız arıyoruz, bulamıyoruz.” diyor. Muhatabımı pek tanımıyorum, biraz da ölçmek için; “–Kur’ân kurslarımızda pırıl pırıl kızlarımız var.” diyorum. “–Aman aman, biz cemaatçi istemeyiz.” diyor. “–Diyanetin kursları da var.” diyorum. Asıl meseleyi dile getiriyor: “–Üniversite mezunu olsun, çalışsın, tercihen öğretmen veya bankacı olsun.” “–Bankacı […]

NEREYE KADAR CEMAAT? NEREDEN İTİBAREN, ÖTESİ?

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Üç küsûr yıldır alenî hâle gelip ülke gündemini işgal eden ve 15 Temmuz’la birlikte doruğa çıkan malûm mesele sebebiyle, cemaatler hakkında bir münakaşadır aldı gidiyor… Toplumun bir kesiminin iddiası şu: Gelinen bu vahim durum, dînî bir gruba âidiyyeti olan kişilere devlet imkânlarının sunulmasının sonucunda oluşmuştur. Öyleyse lâik anlayışa geri dönülmeli ve böyle kişilere […]

1 2 3 19