ECDÂDIN «DÜNYA»SI

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- zamanında, fetihlerle birlikte müslümanların eline geniş imkânlar geçmişti. Nil Nehri’nin taşmasıyla sulanan geniş Mısır arazilerinden, Dımaşk çarşılarından, tarihî ipek ve baharat yollarından bolca vergi geliyordu. Mü’minlerin Emîri; ele geçen bu imkânlardan Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in ezvâc-ı tâhirâtına da pay ayırdı. Hazret-i Âişe Annemiz’in payına da on bin altın düşmüştü. Âişe […]

Continue reading »

177. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Cinayetler, tacizler ve zulümler gündemimizden düşmüyor. İnsanın iç dünyası, karanlık ve kirli bir dehliz. Dünyada da birtakım güçler; terörü kullanarak, ülkeleri tahribe, bölmeye, parçalamaya çalışıyor. İnsanlık nasıl bu kadar rezil olabiliyor? Temizlenmekten başka kurtuluş çaresi yok. Câhiliyye ehlini, sahâbe-i kiram eyleyen terbiye… Hindleri, Vahşîleri ve İkrimeleri gözü yaşlı rahmet insanları yapan tezkiye… Ceddimizi de Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı […]

Continue reading »

TOPLUM TERBİYESİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Peygamber Efendimiz’in vazifelerinden biri tezkiye… Tezkiye; arındırmak, temizlemek, kötü ve bozuk inanış, davranış ve alışkanlıkları gidermek, onları ıslah etmek, düzeltmek, terbiye etmek demek. Hidâyet birinci adım. Îman kapısından giriş. Fakat girdikten sonra iş bitmiyor, başlıyor. Besmele çekmek ve başlamak, tamamlamanın yarısıdır, derler. Tezkiyeyi, amelî ve ahlâkî sahaya mahsus olarak düşündüğümüzde; «Tezkiye, hidâyet adımından sonra başlar.» diyebiliriz. […]

Continue reading »

DEVLET PUAN VERİRSE…

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Son zamanlarda bir haber okudum. Çin Devleti, kurduğu «Sosyal Kredi Sistemi» ile vatandaşlarının hayatını takip ve kontrol etmeyi hedefliyor. Yapay zekâ araştırmalarına büyük yatırım yapan Çinli teknoloji şirketleri; ülkenin her yerine milyonlarca kamera yerleştiriyor ve yüz tanıma teknolojisine sahip sistemle, vatandaşlarını gözetlemeye hazırlanıyor. Sosyal kredi sistemi; -şimdilik- daha çok, vatandaşların vergilerini ve bankalardan aldıkları kredileri düzenli […]

Continue reading »

BÜTÜN BEŞERİYETE GÖNDERİLMİŞ EŞSİZ REHBER

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Her şeyin birbirine karıştığı bir devirde yaşamaktayız. İyilerin ve iyiliklerin, kötülerin ve kötülüklerin hak ettiği karşılığı görmediği günümüz yaşantısında insanlar; ahlâkî olgunluğu özlemekte ve istemekteler. Bilgi ve iletişimin hızla ilerlediği çağımızda; ilmî ve teknolojik başarı derecelerinin zenginleşmesine rağmen, maalesef insanların ahlâkî seviyeleri düşmüştür. Tamamen mâneviyattan mahrum, haz ve hız eksenli asrın getirdikleri; insanları bencil, tembel, sorumsuz, […]

Continue reading »

Çağ İçin Kurtuluş; PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN YOLU

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Allah Teâlâ, «eşref-i mahlûkat» olarak yarattığı ve yüce Zâtı’na halîfelik gibi fevkalâde ulvî bir vazifeyi tevdî buyurduğu insanı; bu mükellefiyeti bihakkın yerine getirebilmesi için de kendi hâline bırakmamış (el-Kıyâme, 36), rehber sadedinde ilâhî kitap ve nebîler lutfetmiştir. Tabiî insanlığın tabiatında meknûz olan zaaflar sebebiyle; istikametinden sapmalar vâkî oldukça, ilâhî elçiler imdâda yetişmiştir. Her kavmin bundan nasiplendiği, […]

Continue reading »

176. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, KARDEŞİN KİMDİR? Bu ay gönlümüze suâlimiz… İçinde yaşadığımız bencil dünya; öyle egoist, öyle ferdiyetçi, öyle keyif ve rahat düşkünü bir hâle büründü ki, öz kardeşleri bile insana tekrar hatırlatmak gerekiyor. Çünkü, Mehmed Âkif’in; Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi… diye tarif ettiği câhiliyye yeniden zuhûr etti!.. Kardeşlerimiz kim suâline âyet-i kerîme; “Mü’minler!” diye […]

Continue reading »

MİLLÎ YEMİNİMİZE NE OLDU?

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Geçenlerde İstanbul’un bir ilçesinde; havadar, ferah bir mıntıkaya gittik. Yemyeşil serviler, çamlar… Dikkatimi çekti: Etrafta birçok Arapça ibareli levhalar vardı. Yan yana, sıra sıra… “–Eyvah!” dedim; “Birilerini kızdırmasalar…” Malûm ülkemize Suriyeli kardeşlerimizin gelmiş olmasını, burada çalışıp yaşamalarını kendilerine problem edinen birtakım vatandaşlarımız var. Fakat burayı fark etmemiş olsalar gerek. Çünkü İstanbul’umuzun bu güzel, yemyeşil köşesini Suriyelilerin […]

Continue reading »

Modern Çağın Hastalıkları; VEHN

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Yeryüzünde yaşayan insanların üçte birini müslümanlar oluşturuyor. Dünyanın hemen her köşesinde, her coğrafyada müslümanlar yaşıyor. Yoğun olarak bulundukları bölgelerde; birçok devletin yönetimine, dünyanın birçok yerinde hem yer altı, hem de yer üstü zenginliklerine sahipler. Müslümanları hem insan gücü, hem de maddî imkân olarak değerlendirmeniz hâlinde, rakamlara vurulamayacak ve hafife alınamayacak seviyede ve dünyanın sayılı süper güçleri arasında […]

Continue reading »

SURİYELİLERİN DRAMI

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Bilhassa son senelerde İslâm ülkelerinde yaşanan sistem krizleri neticesinde oluşan kaos ortamına sürüklenen insanlar, her şeylerini geride bırakarak kendi ülkelerinden başka ülkelere göç etmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda bu ülkelerdeki savaşlardan dolayı evini-barkını, yerini-yurdunu terk etmek durumunda olan pek çok insan -ki çoğu müslüman- yurt dışına kaçarak son derece zor şartlarda evsiz, işsiz, yurtsuz birer mültecî […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 89