BUGÜN TAKVÂ ŞART

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Temiz toplum olmak için «takvâ» şarttır. Ahlâkta, zihinde, kalpte, ruhta temizlik şart. Korona vesilesiyle bedenî temizlik şart oldu. Kirlenen toplum için de zikir şart, tevbe şart. Bunların gerçekleşmesi için de, «takvâ» şart. Günahkâr bir toplumun başına ne gelse hak! Dün asrın vebâsı AIDS; sonra ebola, kene, domuz gribi, sars, mers şimdi de korona; hâl böyle devam […]

Continue reading »

DİKENLİ YOLDA NASIL YÜRÜNÜR?

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Zor zamandayız; etrafımızı çevreleyen duvarlar, gün geçtikçe daha da yükseliyor. Modern dünya, tahammül sınırlarımızı zorlayarak mânevî kazançlarımızı ele geçirmek için her gün yeni ataklar yapıyor. Her geçen gün, kazandığımız mevzîlerden püskürtülme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Yaşadığımız çevre, çalışma hayatımız, eğitim ve hayata dair her neyimiz varsa; İslâmî kaideler yerine beşerî kanunlar ile düzenlenmekte. Rabbimiz ile baş başa […]

Continue reading »

185. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Tarihi «talih» zannetmemek lâzım… Gerçi talih zannedilen her şey de, ilâhî takdirin neticesi. Lâkin sırlı hikmetleri okuyamayan insan; talih, nasip, kısmet diye adlandırıyor. Toplumların kaderi için ise, «sünnetullah» adı verilen çok daha bâriz sebepler ve neticeler takdir buyurulmuş: ALLÂH’IN RAHMET ve GAZAB TECELLÎLERİ Bir köy kadar birbirine yakın, haberdar ve irtibatlı hâle gelen küremizde, maalesef gazab tecellîleri için […]

Continue reading »

VATAN TASAVVURUMUZUN DÎNÎ TEMELLERİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com VATAN… Vatan; insanın doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği belde. Dar çerçevede belki köyü ve mahallesi. Fakat geniş mânâda halkıyla, din kardeşleriyle beraber yaşadığı büyük coğrafya. Vatan aşkımız fıtrî bir duygu. Lâkin dînî duygularımızla birleşince, bu duygu mukaddes bir hâl alıyor. Vatan kökünden; «Mevtın, mevâtın» Kur’ân-ı Kerim’de geçiyor: “Andolsun ki Allah, birçok «mevtın»da (savaş alanında) size yardım etmişti.” (et-Tevbe, […]

Continue reading »

SÂHİBÜ’l-VEFÂ’DAN DERSLER…

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com 16 Temmuz Hâce Musa TOPBAŞ -kuddîse sirruhû- Hazretleri’nin vefâtının sene-i devriyesi. Âhirete irtihal edişinin üzerinden yirmi bir yıl geçmiş. Çocukluğumda babaannemlerde kaldığım olurdu. -Allah râzı olsun- evlerine televizyon almadıkları için, dedemle ikisi vaaz kasetleri dinlerlerdi. En çok dinledikleri vaizlerden biri de memleketlimiz, Tahir BÜYÜKKÖRÜKÇÜ Hocaefendiydi. Bir keresinde vaazında şöyle bir cümle geçmişti: “Topbaşlar diye hayırsever bir […]

Continue reading »

Bugünkü Hâle Dâir DEĞERLENDİRMELER

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Her hâdiseyi müslümanca değerlendirmemiz îcap eder. Uzun zamandır söyleniyordu; «Dünya global bir köye dönüştü.» diye. İşte bu zamanlar tam da o fikrin tezâhür zamanlarıdır. Dünyada yayılan iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, zulüm ve terör, hastalık ve salgın ister istemez birbirleriyle yakın ilişki içinde bulunan dünya insanlarını etkiliyor. Bundan kaçınmak mümkün değil. Zira senelerdir; ticaretinden turizmine, […]

Continue reading »

VATAN SEVGİSİ ÎMANDANDIR

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Bütün canlılar kendileri için elverişli bir hayat sahası olarak; buldukları, benimsedikleri bir yerde yaşamayı tercih ederler. Bu cümleden olarak; bitkilerin bile, kendileri için en uygun şartları taşıyan ana vatanları vardır. Ancak başka yerler; buradaki şartlara benzediği nisbette, oralara intibak edebilirler. Bitkilerin bir üstündeki hayvanlar âleminde ise, mahalle bağlılık daha kuvvetlidir. Yuvalandıkları, kendileri için en uygun şartları […]

Continue reading »

YEDİKLERİMİZİN BAŞIMIZA BELÂ OLDUĞU GÜNLERE GELDİK

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Dâvud -aleyhisselâm-’a atfedilen bir söz var. Diyor ki: “Gün gelir, insanın yedikleri ona tuzak olur.” Sözün kaynağına ulaşamadım, ama vardığımız netice itibarı ile bu sözün fiilî olarak te’yidi yapılmış durumda. Zira insanoğlunun yaratılışından bugüne gelen serencâmına baktığımız zaman, başına gelenlerin ya ağzına girenler sebebiyle ya da ağzından çıkanlar sebebiyle vukû bulduğunu müşâhede etmemiz mümkün. Buna misal olarak […]

Continue reading »

184. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, “Başınıza gelen herhangi bir musîbet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder.” (eş-Şûrâ, 30) Ellerimizle neler işledik neler… Necip Fazıl, Destan şiirinde bir bir sayarken yapılan şenaatleri, şu mısra ile her şeyi hulâsa eder âdeta: Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey!.. Âdeta şu ilâhî ifadede zikredilen bağın kopuşunu anlatır: “Allâh’a kesin […]

Continue reading »

GÜVEN BUHARLAŞIRKEN…

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Korona hâdisesinin türlü değerlendirmeleri ve muhasebeleri yapılmakta. Bariz bir neticesi de güven bunalımı oldu. Güvenlik, eman ve emniyet insanın en temel ihtiyaçlarındandır. İnsan; canına, malına, evlâtlarına ve vatanına yönelen tehditlere karşı güvende olmak ister. Bunun için sağlıklı ve doğru bilgi ister ve arar. Hakikatin sağlam kulpuna sarılmak ve emniyet içinde yaşamak ister. Aylardır süren Korona hâdisesinde; […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 94