DOSTLUKTAKİ SIRLAR

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com İnsan bu fânî dünyada yaşarken ailesi, eşi-dostu, akraba ve arkadaşlarıyla iletişim hâlindedir. Aile ve akrabaları ile olanlar, mecburî münasebetlerdir. İnsanın birbirleriyle olan iletişim zincirlemesinin özelinde bulunan, arkadaşlık ve ahbaplık yaptığı dostları vardır. İnsanın ferdî olarak hayat imtihanında; iyi-kötü hâlleri, sevinçli ve üzüntülü durumları olabilir. Kimseye açamayacağı problemleri, sırları, sıkıntıları bulunabilir. Günümüzde insanlar; rûhî yönden buhran yaşadığı […]

Continue reading »

En Güzel Beraberlik; DOSTLUK

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’dan sonra, beşeriyet; esas olarak Hâbil ve Kābil’in açtığı iki mecrâdan, «hak ve bâtıl» olarak vasfedilen birbirinden bâriz hususiyetlerle ayrılmış iki hat üzerinden devam etmiştir. Bu, «hak» safında olanların, firâset noksanlığı ile, bâtıl safına meyletmeleri hususunda; Kur’ân-ı Kerim’de şöyle îkaz buyurulur: “Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden râzı olmayacaklardır…” (el-Bakara, 120) İnsanlar […]

Continue reading »

187. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Bu bir ağaç… İnsanı insan yapan ağaç. Kökü Îman ve İhlâs… Gövdesi Adâlet ve İstikamet… Meyvesi Merhamet ve Rahmet… Ne gariptir ki insan hep yasak ağaca yaklaşıyor da, bu şeref ve izzet ağacından uzak kalıyor. “Ağacın kökündeki çürük, yaprak ve meyvelerinde; kalpteki gaflet ve kasvet ise, kişinin hâl ve davranışlarında kendini gösterir.” Bugün dünyada ve kendi toplumumuzda şiddet […]

Continue reading »

KUR’ÂN MÛCİZELERİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Kitaplara îman, altı îmân esasımızdan biridir. Bu esas, Kur’ân’ın Allâh’ın kitâbı olduğuna, ona ittibâ etmemiz ve emirlerine / yasaklarına uymamız gerektiğine inanmamızı içine alır. Kur’ân’ın i‘câzı, yani mûcize olması da biz mü’minlerin îmân ettiği bir hakikattir. Bu i‘câzın çeşitli maddeleri vardır: •Lisan güzelliği; muhtevâsındaki, nazmındaki, ifadesindeki tesir ve kuvvet; taklit edilemezlik. •Gaybdan verdiği haber… Bu da […]

Continue reading »

HAKKIN HÂKİM KILINMASI ELZEMDİR

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Dünyada hayat yolculuğunu âhiret gerçeğine inanmaz bir şekilde geçirenlerle, dünyaya gelişi bir imtihan gerçeği olarak değerlendirenler hiç bir olur mu? Ölümü mecburî son olarak görenlerle, ölümü yeni bir hayatın başlangıcı olarak yorumlayanlar da bir olmaz. İnançsız insanlar dünyadayken kendi elleriyle kendileri için hazırladıkları karanlık inkâr zindanlarında, aynen bir zavallı gibi yaşarlar. Bu insanlar mâneviyâta kapalı olduklarından; […]

Continue reading »

İMTİHAN AMA NASIL?

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Zamanımızda İslâm’ı tebliğ ve irşad faaliyetlerinde karşılaşılan bir zorluk da; muhatabımızın İslâm kültürünü, dilini, literatürünü doğru olarak bilmiyor olması. Bunu ateist, deist vs. inkârcı çevrelerin ortaya attığı sorularda görebiliyoruz. Günlük dilde kullandığımız bazı kelimeler, köken olarak Arapça olsa da zamanla Türkçede yeni bir mânâ kazanmış olabiliyor. Kur’ân-ı Kerim’de; test etmek, yoklamalardan-denemelerden geçirmek, sınamak mânâsında kullanılan kelimeler […]

Continue reading »

186. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Milletçe bayramların idrâki içindeyiz. Hakk’a şükrümüzün, O’na yaklaşmamızın ve kardeşliğimizin temsili olan Kurban bayramı… Ayasofya’nın secdelere kavuşma bayramı… Kurban bayramı, binlerce sene evvelinden Hazret-i İbrahim ve İsmail’in hâtıralarını bugüne taşıyor. Eğer onların dâvâsını, akîdesini, duygularını ve gayelerini paylaşan bir nesil olmasa, kurban kalır mıydı, hac kalır mıydı? Bayram edecek bir sevinç, bayram edecek bir fert kalır mıydı? 86 […]

Continue reading »

TEKBİRLERLE…

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Rasûlullah Efendimiz’in bir hadîs-i şeriflerinde şöyle bir işaret var: “…Yetmiş bin gazi, deniz kenarındaki bir şehre sefer ederler. Onlar silâh ile harp etmez, ok da atmazlar. «Lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber!» derler. Bu zikirlerle şehri fethederler…” (Müslim, Fiten, 18) Kıyâmet alâmetlerinden bahseden hadisler sembolik ifadeler taşıyabiliyor. Doğrudan; «Hadîsin mânâsı budur!» demesek de, günümüzde kitlelerin tek bir […]

Continue reading »

İNTERNET ve BEYNİMİZ

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Geçtiğimiz haftalarda Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfı, Ayasofya Camii’nin zincirlerinin kırılması ve yeniden ibâdete açılmasının sevinci, bize bir konuyu unutturdu: O da Cumhurbaşkanımızın torununun dünyaya gelmesi haberinin sosyal medya üzerinden paylaşılması sırasında, bazı ahlâksızların sergilediği çirkin manzaraydı. Bu müessif hâdise vesilesiyle Cumhurbaşkanı; sosyal medya organlarının artık kanunlarımıza tâbî olacağını, hukuk kontrolü altına alınacağını açıkladı. İnternet ortamı […]

Continue reading »

Her İşin Başı; TEDBİR

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Allah Teâlâ; insanı eşref-i mahlûkat olarak yaratıp yeryüzündeki halîfesi kılmış ve bu ulviyetle mütenasip olarak, ilâhî bir taltif sadedinde de kâinâtı onun hizmetine tevdî buyurmuştur. Hikmetine binâen, «ekolojik denge» çerçevesinde yaratılan her varlık; neslini korumak ve devam ettirmek hususunda, yapısına uygun her türlü imkânla teçhiz buyurulmuştur. Öyle ki; burada, güç timsâli bir arslanın karşısında, zayıflık izâfe […]

Continue reading »
1 2 3 4 94