MUHAFAZA ETMELİYİZ!

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Bir terzi, sâlihlerden bir zâta sordu: “–Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in; «Allah Teâlâ, kulunun tevbesini, canı boğazına gelmediği müddetçe kabul eder.» (Tirmizî, Deavât, 98/3537) hadîs-i şerîfi hakkında ne buyurursunuz?” O zât da adama dönüp; “–Evet, böyledir. Ama senin mesleğin nedir?” diye bir başka soru yönelterek cevap verdi. Mükâleme şöyle devam etti: “–Terziyim, elbise dikerim.” “–Peki, terzilikte […]

Continue reading »

NASIL HAZLAR PEŞİNDE?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com İnsanlığın imtihanı olan tuzaklar ve problemler her devirde var oldu. İlk insanlar da bunlarla karşılaştı. Ecdâdımız da karşılaştı. Biz de karşılaşıyoruz. Bu vaziyet; dün nasılsa bugün de öyle. Asla değişmiyor. Değişen sadece zamanlara göre bu tuzakların şekilleri. Farklı paketlerle vitrinlere koyulması. Meselâ dün Avrupa ülkeleri, ulaştıkları sözde medeniyet seviyeleriyle hayranlık odağı olarak gösteriliyordu. Bugünse daha çok […]

Continue reading »

KURTULUŞ YOLU

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Dört kişi Hasan-ı Basrî Hazretleri’ni ziyarete geldi. Her biri kendi mâruzâtını dile getirdi. Biri kuraklıktan, biri fakirlikten, biri tarlasının verimsizliğinden, biri de çocuğunun olmayışından bahsetti. Maksatları Hazret’ten himmet talep etmekti. Büyük velî ise kendisine gelen bu dört şahsa da sadece; “–Allah’tan bağışlanma dileyin.” diyerek istiğfârı tavsiye etti. Yanındakiler sordular: “–Efendim, bu kimselerin dert ve sıkıntıları farklı […]

Continue reading »

NASIL KULLANIYORUZ?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Teknolojik gelişmelerin çok yoğun ve hızlı yaşandığı bir dönemdeyiz. Zira hemen hemen daha dün diyebileceğimiz tarihlerdeki hâdiselerle bugünküleri incelediğimizde gördüğümüz manzaralar şöyle: 1946’da ilk bilgisayar üretildiğinde, ağırlığı otuz ton ve kapladığı alan tam yüz altmış yedi metrekareydi. Yapabildiği işlemler çok sınırlı ve sadece belli işler için belli alıcılar tarafından kullanılabiliyordu. Malûmunuz üzere ilk telefonlar da kabloluydu […]

Continue reading »

KİMLERİN HAYRANISIN?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Ömer bin Hattâb, Âlemlerin Sultânı’nı öldürmek isteyen bir Ömer iken, Kur’ân ile tanıştı; Hayran oldu. Sonra; Adâlet timsâli bir Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- inkişâf etti. Yahudi âlimi Husayn İbn-i Selâm, Efendimiz’e baktı; Hayran oldu. Sonra; “–Bu yüz yalan söylemez.” dedi ve Peygamber Efendimiz’in «cennetlik bir adam» diye iltifât ettiği, Abdullah İbn-i Selâm -radıyallâhu anh- oldu. Aynı […]

Continue reading »