PASLI KALBİN CİLÂSI: ZİKRULLAH

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KÂİNÂTIN ZİKRİ Âyet-i kerîmede buyurulur: “Yedi kat gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbîh eder. O’nu hamd ile tesbîh etmeyen hiçbir varlık yoktur. Ne var ki, siz onların tesbîhini anlayamazsınız! Şüphesiz ki O, Halîm (azapta hiç acele etmeyen)dir, Gafûr (çok bağışlayandır)dır.” (el-İsrâ, 44) Kâinatta bizim canlı-cansız diye ayırdığımız her varlık, Allâh’ı zikir ve […]

Continue reading »

CAN KULAĞI

YAZAR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi, Dilsiz, kulaksız sözün can gerek anlayası. (Yûnus Emre) «Dinle!» diye başlar Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’sine. «Dinle!» ile çözülür Mesnevî’nin ilk düğümü. Devamında anlatmaya başlar neyi, niçin, nerede, nasıl dinleyeceğimizi. «Dinle!» der Hazret-i Mevlânâ. Çünkü iki kulağın var, bir ağzın. Önce dinle sonra söylersin derdini. «Dinle!» ama hangi kulakla? «Beni can kulağı […]

Continue reading »

HER NİMET BİR EMÂNETTİR

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan; «eşref-i mahlûkat» olarak, en yüksek değerle yaratılmıştır. Tabiî bu değer, onun «insanlık» keyfiyeti ve «ezel bezmi»nde verdiği söze uyma nisbetiyle tecellî eder. İnsan şahsiyetinin sahip olduğu bu kıvam; onun «âlâ-yı iliyyîn» ile «esfel-i sâfilîn» arasında lâyık olduğu mevkii belirleyecektir. Ahdine sadâkat, rûhâniyeti, «âlâ-yı illiyyîn»e kanatlandırırken; buna ihânet, onu «belhüm edâl» olarak aşağıların aşağısına […]

Continue reading »

SERDENGEÇTİ

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com Gazeteci, yazar, şair ve siyaset adamı olan Osman Yüksel SERDENGEÇTİ; 1917 senesinde Antalya’nın Akseki İlçesi’nde doğmuştur. Asıl adı Osman Zeki YÜKSEL’dir. Akseki müftülerinden Sâlim YÜKSEL’in oğlu, üçüncü Diyanet İşleri başkanı Ahmet Hamdi AKSEKİ’nin de yeğenidir. İlkokulu Akseki’de, lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Osman Yüksel; felsefe okumayı çok arzulamış, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’ne […]

Continue reading »

İRFAN ve İHSAN

YAZAR : Ayla AĞABEGÜM aylaagabegum@hotmail.com Küçükçekmece Belediyesi Ahmet KABAKLI Hoca’yı anma programı düzenledi. Salon; üniversiteli ve liseli gençlerle dolu, hepsi dikkatle dinliyor. Belediyelerin yaptığı kültür programlarına gençlerin gelmemesi beni üzmüştür. Kültür müdürlükleri biraz gayret edip lise ve üniversite gençlerinin programlara gelmesini sağlasa, programda konuşmacı olanların heyecanı artacaktır. Kabaklı Hoca’nın, «İrfan ve İhsan» kitabından bazı bölümler okuyarak konuşmama devam ederken gençler […]

Continue reading »

KAÇ GÜN KALACAĞIZ?

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Lokman Hakîm oğluna yaptığı önemli bir nasihat ve vasiyetinde; “Ölümü unutma! Allâh’ı unutma! Âhireti unutma!” diyor. Ölümü unutma! Herkes ölümü gözüyle gördüğü hâlde unutur, dünyalık için neler yapmaz ki?!. Çekişmeler, kavgalar, stresler… Hâlbuki hepimiz dünyada üç-beş günlük misafiriz. Dünya hayatı o kadar kısa ki… Bir göz yumup açmış gibi gelir, geçer. Hani nerede baban, deden, sevdiklerin, […]

Continue reading »

Hakk’ın Hoşnutluğunu; KALBİ KIRIKLARIN YANINDA ARA…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KAPIYA GELEN SARHOŞ Bir gün Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri’nin dergâhının kapısına, üstü başı kusmuk içinde bir sarhoş gelip dayandı. Tekkenin hizmetkârları, sarhoşluğundan dolayı bu adamı hışımla karşılayıp; “–Ne istiyorsun?” diye sordular. Dili dolaşık vaziyette cevapladı: “–Mevlânâ Hazretleri’ni göreceğim!” Hizmetkârlar adamı içeriye sokmadıkları gibi; “–Utanmıyor musun bu hâlinle bir de dergâh kapısına gelmişsin?!.” ve benzeri […]

Continue reading »

İnsanlığa Kurtuluş Çağrısı: TEVHÎDE GEL TEVHÎDE…

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ “…Kıyâmet gününde şefaatimle en fazla mesut olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden; «Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilâh yoktur.» diyen kişidir.” (Buhârî, İlim, 33) BİR MESAJ: Tevhîdi hayatının merkezine al. Kitaplarda yazılıdır, Gönüllerde […]

Continue reading »

DERİN BİR MUHABBET ve FEDÂKÂRLIK MESLEĞİ

YAZAR : Aydın TALAY aydintalay@gmail.com Eğitimciliği sıradan bir vazife veya memuriyet gibi görenler, daima yanılmış ve mensup oldukları toplumu da geri bırakmışlardır. Zira öğretmen sadece maddî kalkınmayı değil mânevî yücelmeyi de onunla atbaşı götürmeyi şiar edinmiş gönül insanıdır. Mensup olduğu kültür değerlerini yaşayıp; sevgi hâlesi içinde yaşatmayı da bilen, erdemli insandır. Sorumluluğunun şuuru içinde ve kendisine emânet edilenleri hasbî gayretle […]

Continue reading »

YARINLARA DOĞRU…

YAZAR : Ayla AĞABEGÜM aylaagabegum@hotmail.com Unutamadığımız yılların arasında; mutluluğumuz, huzurumuz, sevinçlerimiz ve üzüntülerimiz vardır. Yaşadığımız günleri, zaman zaman geçmişi hatırlayarak değerlendiririz. Son yılların moda kavramı “kentsel dönüşüm” masalıdır. Oturduğumuz evler eskimiştir, öyleyse yenilenmesi gerekir. Size va‘dedilen, maketler üzerindeki görüntülerdir. Sayılamayacak kadar yüksek katlı binalar, yüzme havuzları, alışveriş merkezleri… rûhunuza uymayan sanal bir hayat… Sokağınız, mahalleniz yok oluyor. Yıllar sonra, bu […]

Continue reading »
1 2 3 4 5