ÖMRÜN SON FASLI ve…

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com Belli bir yaştan sonra insan, dönüp bakıyor da ardına; içerisinde güzelliklerin olduğu kadar acıların da saklandığı bir sürü kırık dökük yıl… Adına ömür denilen doğumdan ölüme varoluş süresi… Yûnus Emre’nin; Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi… Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi… diye tanımladığı; Yahya Kemal BEYATLI’nın; Fânî ömür […]

Continue reading »

YÛNUSLEYİN

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Yûnus; Anadolu’da neşv ü nemâ bulmuş olup; halkın saf Türkçesiyle gönüllere Süleyman tahtını kurmuş, mutasavvıf bir halk şairidir. Yûnus Emre, şiirini Allah aşkına, mâneviyat bahislerine tahsis etmiştir. Bu hakikat; 16. asır şairi Meâlî’ye «hikmetli söz» mânâsına «Yûnus Emre sözü» ifadesini kullandırır: Yûnus Emre sözünü a sûfî nitsün rindler, Bunlara söyle ala gözden ü kara kaştan. […]

Continue reading »

Yüz Akıyla Çıkan Yüz Sayı Bağlamında KÜLTÜREL HAYAT VE EDEBÎ DERGİLER

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Edebî mecmualar şüphesiz kültür ve edebiyatın gelişmesine katkıda bulunuyor. Ancak kültür ve edebiyatın sadece bu mecmualarla gelişmesini beklemek hem beyhûde bir hevese kapılmak, hem de onlara istîâb haddini aşan bir mükellefiyet yüklemek olur. Kültür ve edebiyat, sadece neşriyatla gelişmez. Neşriyat, bu işin yalnızca muhataplara ulaşmasını ve yaygınlaşmasını temin eder. Kültür ve edebiyat seviyesinin […]

Continue reading »

NE OLDU BUGÜN BİZE?

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Hatırlarken Hak ile Hıra-Nur dağımızı… Huzurla yaşıyorduk saâdet çağımızı… Sâlihler bahçemizi, erenler bağımızı; Beklerdi, düğümleri sabırla çöze çöze… Dün biz böyle değildik!.. Ne oldu bugün bize?!. «Sev!» diyor, «Sevil!» diyor Mevlânâ, Yûnus Emre… Gönüllere düşmez mi toprağa düşen cemre? Bunca nefret, ihânet nasıl sığar bir ömre!.. Bu kini, tefrikayı kim soktu içimize? Dün biz böyle […]

Continue reading »

HER AN TEMİZ BİR SAYFA İÇİN TEVBE VE İSTİĞFAR

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan; Allah Teâlâ’nın en güzel kıvamda yarattığı ve yüce Zât’ına halîfe olarak tensib buyurduğu en şerefli varlık. Ondan beklenen de; «elest bezmi»nde söz verdiği üzere, taşıdığı değere ters düşmeden, yüklendiği ulvî vazifeyi îfâ gayretinde olmak. Bu gayret onu meleklerden daha üstün, «âlâ-yı illiyyîn» derecesine kanatlandıracağı gibi; aksi durum da, emânete hıyânetin karşılığı olarak, mahlûkatın […]

Continue reading »

BİR BAHAR…

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Sımsıcak bir muştu olsun, gönle düşsün cemreler, Bir bahar bahşet İlâhî, rahmetinden bir bahar… Yemyeşil yurdumda tekrar gezse Yûnus Emreler, Bir bahar bahşet İlâhî, rahmetinden bir bahar… Ey bahar, ölgün bu çağ, haykır dirilten çağrını!.. Dün kurak güz, gün yaman kış, bâri güldür yârını! Bir bahar sarsın cihânın kapkaranlık bağrını, Bir bahar bahşet İlâhî, rahmetinden bir […]

Continue reading »

Beni Kim Yönetiyor?

Ayla AĞABEGÜM Televizyonun, cep telefonunun, bilgisayarın hayatımıza girmediği yıllara gidelim. O yıllarda evlerde, şehirlerde, köylerde yaşayan insanların hayatlarını bir an düşünelim. Aradan asırlar geçmedi, o yılları yaşayan insanlar bugün anne, baba, nine veya dede… Anneannelerimizin hikâyelerini dinleyelim… “Bizler, büyüklerimizin anlattığı hikâyelerle, masallarla büyüdük. Anlatılanların ortak özelliği iyilerin ve kötülerin varolduğu dünyada hep iyiler kazanırdı. Örnekler insanları doğruya yöneltmek için verilir, […]

Continue reading »
1 3 4 5