Bu Cezbeye Mansûr Gerek!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tevhid yüklü bir ikrâra, Oda yanmış bağır gerek!.. Yol gözleyen intizâra, Ayân olsun bu sır gerek!.. Ney mi yaktı aşk faslımı? Nefse saldım yol aslımı!.. Hâl süsledi «Gül» neslimi, Vuslat için kahır gerek!.. Mesih’te gör her burhânı; Dost nefhası bil bu cânı!.. Ehl-i Kehf’e sor zamanı; Gün içinde asır gerek!.. Çilemde mi seyr u sülûk? […]

Continue reading »

HAKK’IN SESİ, SÖZÜSÜN SEN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tefekkür et ilkte sonu; Bir hoş bahtın izisin sen!.. Çöz mânâyı, şekli, tonu; Arzın tüten közüsün sen!.. Bu ne gamdır, bu ne efkâr? Yol ver, dinsin bu intizâr!.. Gül tenine eyle nazar, Ömrün kışı, güzüsün sen!.. Gönül hâl bil, hatır eyle; Ömrü ömre hazır eyle!.. Âdem’e sor, sabır eyle; Kör İblis’in kozusun sen!.. Tevekkülde gör […]

Continue reading »

Vuslata Eremiyorum

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com Dünyayı gönlüme düşürmedim hiç, Ben niçin vuslata eremiyorum?.. Dilimden adını düşürmedim hiç, Ben niçin vuslata eremiyorum?.. Açmazdayım, çıkmazdayım, dardayım, Acı çektim, çile çektim, zordayım, Kaderime boyun eğdim zârdayım; Ben niçin vuslata eremiyorum?.. Gün geceye, gece güne kavuşur, Deli çaylar deryasına erişir, Garip rûhum, mahzun gönlüm ağlaşır; Ben niçin vuslata eremiyorum?.. Gözümü ağyâra kör […]

Continue reading »

Hüner

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Dünyâ malının keyfini sürmek de hünerdir!.. Bir lokmaya muhtaçları görmek de hünerdir!.. Kat kat giyinip kış gününün zevkini tatmak; Sırtındaki tek gömleği vermek de hünerdir!.. Dîbâ ile atlas giyinip nâz ile gezmek, Bir tek çulu mihmânına sermek de hünerdir!.. Bin dert ile hem-hâl olanın hâline gülmek, Bir hastaya ahvâlini sormak da hünerdir!.. İnkâra […]

Continue reading »

ŞAİRE YAŞ SORULMAZ!

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bilemedim bu hayatı, Nasıl gelir, nasıl geçer? Bir rüzgârmış her saati, Fasıl gelir, fasıl geçer… Geçip giderken mevsimler, Elinde kalır resimler… Yalan söylemez takvimler, Asıl gelir, asıl geçer… Kaçıp gitmek zor bu demden, Vuslat damlar dost kalemden… Müslümanlar bu âlemden, Asil gelir, asil geçer… Aldırmayız boran-kara, Bu menzilde olmaz ara! Bir bahardan bir bahara, […]

Continue reading »

YÜREĞİM BİR BULUT

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Ezelde yazılmış aşkın kitâbı, Hece hece seçip sökmek isterim… «İkra’» der cânânın kutlu hitâbı, Her nefes içime çekmek isterim. Yüreğim bir bulut, dolar boşalır, Vuslat ümidiyle menzile varır, Kaynayıp durulur, kabında kalır, Hâlbuki bendini yıkmak isterim. Bu sevda mukaddes, büyük bir sevda, Dünyaya, ukbâya bundadır fayda, Beş vakitte ermek için maksûda, Huzûrunda boyun bükmek […]

Continue reading »

MUHABBET-NÂME

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) قُلْ إِنْ كُنْـتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (سورة آل عمران، 31) Ey gönül, lutfeylemiş cânan sana, Kendi rûhundan yaratmış can sana… Görmeden bin bir gözün seyrettiği, Seyredip görmüş kadar öğrettiği, Canda çoktur sır ve hikmet, anla sen, Perde yansın, bin düşün, îmanla sen! Ruh ve tenden bunca vâr olduk niçin? […]

Continue reading »

SANA EMÂNET

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Öğretmenim yavrum sana emânet, Bir fidandır yetir onu gül eyle!.. Mahvolur bağbânsız kalırsa şayet, Ellerinle meyve veren dal eyle!.. Eline kalem ver, yazsın yazıyı, Tanısın kendini, bilsin mâzîyi, Bayrağı, vatanı, şehid, gaziyi. Her mekânda hakkı diyen dil eyle!.. Edepli, ahlâklı, vakarlı olsun. Îlim, îman, ihsan, feyizle dolsun. Vardığı mecliste dâim yer bulsun. Güçsüzlere şefkat sunan […]

Continue reading »

EBEDÎ MAKSADIN?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Sonunda yâre kavuşmak mı maksadın, ebedî? Canınla çöz ezelî sırrı, aşka îmân et! Binâsı gökte yapılmış sarây-ı vuslat için İçinde yerlere âit ne varsa vîrân et! Hatırla; hîleci şeytan nasıl düşürdü seni, Leziz tuzaktaki tatsız azâbı iz’ân et! vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »

AŞK, NE KADAR VAHŞÎ’DİR!?.

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de «Ol!» der, olur bir anda, İnsan ki, imtihanda, Her şeyin başıdır aşk… Vahyin bütün haşyeti, Peygamber’i saranda, Sadra akışıdır aşk… «Oku!» Rabbin adıyla, Muhabbeti Kur’ân’da, Nûrun çakışıdır aşk… Kâinâta sığmazsın, Gönlünü dolduranda, Kulun gözyaşıdır aşk… Sonsuzluğa doğarsın, Rahmete daldıranda, Bir cemal düşüdür aşk… Derdin ağyâra deme, Şifâ var baldıranda, Âşığın aşıdır aşk… Bir ah çekip […]

Continue reading »
1 6 7 8 9 10 11