Vuslata Eremiyorum

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Dünyayı gönlüme düşürmedim hiç,
Ben niçin vuslata eremiyorum?..
Dilimden adını düşürmedim hiç,
Ben niçin vuslata eremiyorum?..

Açmazdayım, çıkmazdayım, dardayım,
Acı çektim, çile çektim, zordayım,
Kaderime boyun eğdim zârdayım;
Ben niçin vuslata eremiyorum?..

Gün geceye, gece güne kavuşur,
Deli çaylar deryasına erişir,
Garip rûhum, mahzun gönlüm ağlaşır;
Ben niçin vuslata eremiyorum?..

Gözümü ağyâra kör etmedim mi?
Gönlümü yabana kapatmadım mı?
Uğruna bir ömür sabretmedim mi?
Ben niçin vuslata eremiyorum?..

Gözlerimden kanlı yaşlar dökülür,
Sevgi ilmeklerim bir bir sökülür,
Sükûtî’ye hicran tâcı takılır;
Ben niçin vuslata eremiyorum?..