SANA EMÂNET

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Öğretmenim yavrum sana emânet,
Bir fidandır yetir onu gül eyle!..
Mahvolur bağbânsız kalırsa şayet,
Ellerinle meyve veren dal eyle!..

Eline kalem ver, yazsın yazıyı,
Tanısın kendini, bilsin mâzîyi,
Bayrağı, vatanı, şehid, gaziyi.
Her mekânda hakkı diyen dil eyle!..

Edepli, ahlâklı, vakarlı olsun.
Îlim, îman, ihsan, feyizle dolsun.
Vardığı mecliste dâim yer bulsun.
Güçsüzlere şefkat sunan el eyle!..

İlimde, teknikte önde yarışsın.
Her gün yeni bir îcâda girişsin.
Çağlayıp da ummanlara karışsın.
Vuslata yol alan coşkun sel eyle!..

Körpe dimağları bilgiye muhtaç,
Sen ona rehber ol, yollarını aç!
İlim deryasında atsınlar kulaç.
Kul Hakkı’ya ufuklardan gel eyle!..