YÜREĞİM BİR BULUT

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Ezelde yazılmış aşkın kitâbı,
Hece hece seçip sökmek isterim…
«İkra’» der cânânın kutlu hitâbı,
Her nefes içime çekmek isterim.

Yüreğim bir bulut, dolar boşalır,
Vuslat ümidiyle menzile varır,
Kaynayıp durulur, kabında kalır,
Hâlbuki bendini yıkmak isterim.

Bu sevda mukaddes, büyük bir sevda,
Dünyaya, ukbâya bundadır fayda,
Beş vakitte ermek için maksûda,
Huzûrunda boyun bükmek isterim.

Aşk mülkünde vuslatına talibim,
Kapında gedâyım, Sen’sin sahibim,
Zâtından örülmüş hayat terkîbim,
Lutfundur diyerek çekmek isterim.

Ümidim tükenmez, hicranım dinmez,
Üzeri küllenir, ateşim sönmez,
Elest’te verdiğim sözümden dönmez,
Huzûruna böyle çıkmak isterim.

Ezelde yazılmış aşkın kitâbı…